Klage over skjult reklame for Nyhavn Rejser på Pop FM

Resumé

Klagen vedrørte et indslag sendt på radiokanalen Pop FM. Klager anførte, at indslaget indeholdt skjult reklame for Nyhavn Rejser og podcasten ”Øjeblikke af Guld” i strid med § 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen og § 72 i radio- og fjernsynsloven.

Radio- og tv-nævnet fandt indledningsvist, at der var tale om en egenreklame herunder en omtale af produkter og lignende, som var direkte afledt af, og som supplerede programmerne, jf. § 1, stk. 4, i reklamebekendtgørelsen, da den omtalte podcast var tilgængelig på Bauer Medias egen digitale platform Radioplay.dk, og da Bauer Media havde været med til at producere den.

Nævnet fandt endvidere, at radioindslaget ikke kunne anses for at være sponsoreret, hvorfor nævnet tog stilling til, om der var tale om skjult reklame for Nyhavn Rejser.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der var tale om en fremhævelse af Nyhavn Rejser, og at fremhævelserne sammenholdt med den gennemgående anprisende tone i omtalen af podcasten medførte, at indslaget fik karakter af indirekte reklame for Nyhavn Rejser og deres ydelser. Nævnet lagde ydermere vægt på, at podcasten ”Øjeblikke af Guld” var sponsoreret af Nyhavn Rejser, hvilket talte for, at kommercielle hensyn havde påvirket det redaktionelle indhold og indebar en risiko for, at lytterne kunne blive vildledt om indslagets karakter, uanset at indslaget efter det oplyste ikke var sendt efter aftale med Nyhavn Rejser.

Radio- og tv-nævnet fandt på baggrund heraf, at der i det påklagede indslag var tale om en fremhævelse af Nyhavn Rejser, som gik ud over, hvad der kunne anses som redaktionelt berettiget og dermed udgjorde skjult reklame i strid med reglerne herom.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019