Klage over skjult reklame for ”MetLife” på TV 2 Sport

Resumé

Klagen vedrørte udsendelse af en badmintonkamp på TV 2 Sport, som klager mente indeholdt skjult reklame for virksomheden ”MetLife”. Undervejs i kampen blev livefeed og slowmotionsekvenser adskilt ved brug af et skilt, hvorpå der stod ”MetLife BWF World Superseries”.

Nævnet fandt, at der var tale om en fremhævelse af ”MetLife”, idet skiltet med teksten ”MetLife BWF World Superseries” blev brugt som ”skillevæg” kontinuerligt gennem hele udsendelsen hver gang livefeedet og slowmotionsekvenserne blev vist.

I nærværende sag var eksponeringen af ligaens logo, som bl.a. indeholdt firmanavnet på navnesponsoren ”MetLife”, en fast bestanddel af programmet, som TV 2 efter det oplyste ikke havde haft indflydelse på. Der blev hverken zoomet ind eller fokuseret på nogen anden måde særligt på ”MetLife”, hvorfor den visuelle "skillevæg" indgik som en naturlig del af programmet. Nævnet lagde særlig vægt på, at der var tale om en transmission af en sportsbegivenhed. På baggrund heraf fandt nævnet at fremhævelsen ikke gik ud over, hvad der var berettiget i forhold til programmets redaktionelle indhold. 

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019