Klage over reklame for Føtex vist på Facebook

Resumé

Klagen vedrørte en reklame for Føtex vist på Føtex’ Facebook-side. Klager mente ikke, at reklamens brug af børn var inden for markedsføringslovens rammer om brug af børn i markedsføring.

I reklamen så man to børn på henholdsvis 3 og 6 år, som købte ind til en påskefrokost. De var hver udstyret med en børneindkøbsvogn og en børnevenlig indkøbsseddel med billeder af de pågældende varer, som børnene skulle handle ind. Undervejs talte børnene sammen om de ting, de købte, og reklamen havde generelt en munter tone, hvor børnenes barnlighed og naivitet skinnede igennem.

Den pågældende reklame var alene offentliggjort på Føtex’ Facebook-side på internettet. Det skulle derfor indledningsvist vurderes, om Føtex’ Facebook-side kunne anses som værende en on demand-audiovisuel medietjeneste omfattet af Radio- og tv-nævnets kompetence.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en samlet vurdering, at Føtex’ Facebook-side i sin konkrete udformning ikke opfyldte kravene for at være en on demand-audiovisuel medietjeneste. Radio- og tv-nævnet havde derfor ikke kompetence til at træffe afgørelse om den påklagede reklames indhold.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019