Klage over skjult reklame i radioprogrammet Café Hack sendt på DR P4

RESUMÉ

Klagen vedrørte radioprogrammet Café Hack sendt på DR P4, hvor der blev klaget over skjult reklame.

Radioprogrammet Café Hack blev almindeligvis optaget med publikum på en café i Aarhus, men siden 2011 blev 9 årlige udsendelser optaget på forskellige locations rundt omkring i Danmark kaldet sommerprogrammerne.

Radioprogrammerne var produceret af det eksterne produktionsselskab SK Productions I/S for DR. Produktionsselskabet havde imidlertid afkrævet betaling fra de forskellige locations hvorfra radioprogrammerne blev optaget og sendt fra. Radio- og tv-nævnet fandt på denne baggrund, at der var tale om sponsorering i form af direkte tilskud til DR’s programvirksomhed. Det var derfor reglerne om sponsorering, der fandt anvendelse, og ikke som anført af klager, reglerne om skjult reklame.

Sponsorerede programmer kan efter § 25, stk. 1 i reklame-bekendtgørelsen ikke indgå i DR’s programvirksomhed. Dette gælder for programmer, hvorom der er indgået eller forlænget aftale om sponsorering efter bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. juli 2013. Nævnet forholdt sig således alene til, om forbuddet mod sponsorerede programmer i DR’s programvirksomhed var overtrådt i de programmer, som var udsendt efter dette tidspunkt.

Nævnet fandt, at der var tale om ulovlig sponsorering i strid med § 25, stk. 1 i reklamebekendtgørelsen, hvorefter sponsorerede programmer ikke kan indgå i DRs public service-programvirksomhed.  

Opdateret 01. februar 2019