Klage over skjult reklame for Jyske Bank i nyhedsudsendelse på TV 2 NEWS

Der var klaget over skjult reklame for Jyske Bank i forbindelse med en Nyhedsudsendelse vist på TV 2 NEWS.

Klager anførte, at visningen af et banner i baggrunden bag eksperten fra Jyske Bank med teksten ”Få et billigt og fleksibelt lån til din bolig” samt Jyske Banks logo, udgjorde skjult reklame i strid med reglerne i reklamebekendtgørelsens § 2, stk. 1, hvorefter reklamer klart skal kunne identificeres som sådanne således, at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer.

Derudover omhandlede sagen spørgsmålet om overtrædelse af forbuddet mod sponsorering af nyhedsudsendelser i reklamebekendtgørelsens § 30, stk. 1.

Radio- og tv-nævnet fandt, at visningen af bagtæppet med tekst og logo ikke var berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold, hvormed den påklagede nyhedsudsendelse fandtes i strid med reklamebekendtgørelsens § 2, stk. 1. Imidlertid fandt nævnet ikke, at der var tale om en overtrædelse af forbuddet mod sponsering af nyhedsudsendelser i reklamebekendtgørelsen, da Jyske Banks tilrådighedsstillelse af teknisk udstyr m.v. i forbindelse med videointerviewet ikke kunne anses for et indirekte tilskud til programproduktionen.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019