Klage over reklame i Danmarks Indsamling på DR P3

Resumé

Der var klaget over reklame for en række virksomheder i radioprogrammet "Danmarks Indsamling på P3" sendt på DR P3. Programserien bestod en række radioudsendelser med bl.a. programværter, der taler humoristisk smalltalk, nyheds- og vejrudsendelser og musikafspilning.

Sagens genstand var omtalen af sponsorer og præmier i forbindelse med afholdelse af såkaldte tombolaer, hvor lytterne ved indsendelse sms donerede penge til indsamlingen mod af få et "lod" i tombolaen med mulighed for at vinde præmier.

Nævnet fandt, at der ikke var sket korrekt kreditering af sponsor, at der var omtale af sponsors produkt i strid med reglerne og endelig, at omtalen af præmierne gik videre end hvad der var nødvendigt for at gennemføre konkurrencen.

Opdateret 01. februar 2019