Klage over reklame fra Danske Spil for Lotto sendt på TV 2

Resumé

Der var klaget over indholdet i en reklame for Lotto fra Danske spil sendt på TV 2.

Reklamen skulle vurderes efter reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, hvorefter al reklame i radio og fjernsyn bl.a. skal være lovlig, sømmelig, hæderlig, være udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

I reklamen ses en ung mand og hans mor i et køkken, hvor den unge mand finder en lottokupon hængende på køleskabet. Med ordene ”Nåh, det er her du gemmer din lottokupon” tager han fat i kuponen, hvorefter han pludselig finder sig hensat til moderens drøm om, hvordan livet vil være, efter hun har vundet den store gevinst. Her konfronteres han med moderens drøm om en ”lækker mand”, kun iført kaptajnskasket og badehåndklæde om livet.

Netop da kaptajnen med et sensuelt blik kaster kasketten til side og hiver badehåndklædet af underkroppen, trækkes den unge mand ud af moderens drømmeunivers. Det sker, fordi moderen tager lottokuponen ud af hans hænder med ordene ”det er vist min kupon den der” – hvortil han svarer ”det tror jeg vist nok, det er”.

Nævnet fandt, at reklamen for Lotto foregår i et tilpas humoristisk univers, og at sekvensen med den afklædte kaptajn indgår i sammenhæng med andre dele af drømmeuniverset. Da reklamen for Lotto i øvrigt hverken indeholdt visuelle eller verbale elementer, der kunne betegnes som anstødelige, fandt Radio- og tv-nævnet ikke, at reklamen overskred grænsen til det usømmelige.

På denne baggrund fandt Radio- og tv-nævnet, at reklamen var udformet i overensstemmelse med § 7 i reklamebekendtgørelsen.

AFGØRELSE MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019