Klage over reklame for Orion massageapparatet Womanizer sendt på TV 2

Resumé

Der var klaget over indholdet i en reklame fra Orion for massageapparatet Womanizer sendt på TV 2.

Reklamen skulle vurderes efter reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, hvorefter al reklame i radio og fjernsyn bl.a. skal være lovlig, sømmelig, hæderlig, være udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

I reklamen ses en kvinde i et travlt og stresset kontormiljø. Herefter ser man et kort klip af kvinden, der går ind gennem en dør med sin håndtaske over skulderen, hvorefter der klippes til en præsentation af produktet. Produktet, der i sin formgivning minder om en computermus, vises i forskellige farver. Billeder af produktet ledsages af følgende speak: ”Womanizer er en verdensnyhed, og den er udviklet til dig, der aldrig er nået helt derud, hvor alt går op i en højere enhed. Gå ikke glip af fuldendt forløsning” suppleret af en henvisning til Orions hjemmeside.

Reklamen afsluttes af et kort klip, hvor kvinden igen ses på arbejde bag sit skrivebord. Kvinden virker ikke længere stresset, er afslappet og glad.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at reklamen var usømmelig, da den hverken indeholdt visuelle eller verbale elementer, der kan betegnes som anstødelige. Nævnet har i sin vurdering lagt vægt på, at reklamen er sober, at massageapparatet ikke vises i anvendelse, at kvinden optræder i en normal arbejdssituation, og at der kræves et vist abstraktionsniveau at forstå reklamens budskab.

På denne baggrund fandt Radio- og tv-nævnet, at reklamen var udformet i overensstemmelse med § 7 i reklamebekendtgørelsen.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019