Klage over reklame for e-cigaretten "Smoke-it" vist på TV 2

Resumé

Der var klaget over en reklame for e-cigaretten ”Smoke-it” vist på TV 2.

I reklamen ses festklædte mennesker, mens en speaker siger: ”Har du glemt noget fra nytårsfesten – måske et lille nytårsforsæt om at stoppe med at ryge?” Efterfølgende ses et billede af et Smoke-it startsæt og der henvises til pris og salgssteder. Reklamen afsluttes med speaket: ”Smoke-it – det dør du ikke af”.

Reklamen skulle vurderes efter § 1 i markedsføringsloven, hvorefter erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik og § 3, stk. 1, hvorefter erhvervsdrivende ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser overfor forbrugerne samt § 7, stk. 1 og 2 i reklamebekendtgørelsen, hvorefter al reklame i radio og fjernsyn bl.a. skal være lovlig, sømmelig, hæderlig, være udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Nævnet fandt reklamen vildledende og derfor i strid med markedsføringsloven § 1 og § 3, stk. 1, og fandt den udformet i strid med reklamebekendtgørelsen § 7, stk. 1 og stk. 2.

Radio- og tv-nævnet lagde i deres vurdering vægt på, at der hersker betydelig usikkerhed om sikkerheden ved at anvende produkterne fra Smoke-it. Nævnet indhentede en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, der ikke anbefaler brug af e-cigaretter hverken med eller uden nikotin, da der er fundet sundhedsskadelige stoffer i e-væsker og e-dampe.

På baggrund af dette, fandt nævnet ikke, at der kan fremføres bevis for, at reklamens budskab ”Det dør du ikke af” er sandt, og at dette budskab derfor efterlader et uberettiget indtryk af, at det er risikofrit at benytte e-cigaretter.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019