Klage over reklame for Bilka sendt på TV 2

Resumé

Klagen vedrørte en reklame for Bilka sendt på TV 2.

Reklame var én i en serie af reklamer for Bilka i et fiktivt univers kaldet ”Far til 14”. Klager havde anført, at reklamens speak kunne være skadelig for børn, hvis forældre var midt i en skilsmisse, og som derfor ikke ville forstå reklamens ironi, og at reklamen derfor var i strid med § 7, stk. 1 og stk. 2, i reklamebekendtgørelse, der fastslår at reklame i bl.a. tv skal være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske regler.

Omdrejningspunktet var et udsagn mellem to ægtefæller: "ingen af os vil have børnene". 

Ægteparrets ordveksling var, efter nævnets opfattelse, 
ironisk og humoristisk og i tråd med den underliggende tone, der generelt var i det karikerede univers, som udtalelserne og den portrætterede familie optrådte i. 

Efter nævnets vurdering indeholdt reklamen derfor hverken verbale 
eller lydmæssige elementer, der kan betragtes som anstødelige eller som udformet uden behørig social ansvarsfølelse.

Radio- og tv-nævnet fandt på denne baggrund ikke at reklamen var udformet i strid § 7, stk. 1 og 2, i reklamebekendtgørelsen.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019