Klage over interviews foran sponsortavler i Fodboldmagasinet på DR1

Resumé

Klagen vedrørte interviews foran pressevægge med sponsorloger i programmet Fodboldmagasinet sendt på DR1.

Radio- og tv-nævnet vurderede, at programmet Fodboldmagasinet ikke kan anses som sponsoreret af de virksomheder, hvis logoer vises på pressevæggene. Sagen skulle derfor vurderes efter reglerne om skjult reklame.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at visningerne af vægge med sponsorlogoer for diverse sponsorer af fodboldklubber samt logoet for Alka Superliga udgør skjult reklame i strid med reglerne herom. Nævnet lagde herved navnlig vægt på, at der ikke sker særlige fremhævelser gennem kameraføringen, samt at pressevæggene med logoerne indgår som en del af det naturlige miljø omkring de omhandlede sportsbegivenheder.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019