Klage over henvisninger til TV 2' egne apps på TV 2 NEWS

Resumé

Der var indkommet to klager over henvisninger til to af TV 2's apps, "tv2play" og "tv2business", i en række nyhedsudsendelser på TV 2 NEWS.

Klagerne anførte, at henvisninger til TV 2's egne apps ikke måtte forekomme uden for reklameblokkene, og at henvisninger var i strid med reglerne om skjult reklame. 

Sagens genstand var en vurdering af om henvisningerne til TV 2's egne apps kunne karakteriseres som 
"foromtaler", der er undtaget for reklamereglerne, jf. § 1, stk. 3, i reklamebekendtgørelsen. Det følger af § 1, stk. 3, at foromtale af kommende programmer samt omtale af produkter og lign., som er direkte afledt af og som supplerer programmerne, samt public service-meddelelser og vederlagsfrie indslag til fordel for velgørende ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 

Nævnet fandt, at henvisningerne til de to apps er TV 2's egne produkter, som efter nævnets opfattelse er afledte produkter, der supplerer TV 2's programmer. På denne baggrund fandt nævnet, at henvisninger til de to apps, ligesom eventuelle tilsvarende henvisninger sendt i andre programmer på TV 2 NEWS og TV 2, er egenreklamer, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 1, stk. 3, i reklamebekendtgørelsen.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019