Egen drift: Programserien Go’ Appetit sendt på TV 2 (AFP)

Resumé

Radio- og tv-nævnet besluttede af egen drift at undersøge, om en AFP-aftale indgået mellem TV 2 og Coop om produktion af en række udsendelser under navnet Go’ Appetit, overholdt reglerne om sponsorering, skjult reklame, herunder produktplacering og om forbuddet mod sponsors påvirkning af TV 2’s redaktionelle ansvar og selvstændighed.

AFP står for ’Advertiser Funded Program’ og er en almindelig benyttet betegnelse for et formelt økonomisk samarbejde mellem en sponsor og en medieudbyder.

Go’ Appetit bestod af en række madprogrammer optaget i supermarkedet MAD Cooperativet ejet af Coop Danmark A/S, beliggende på Københavns Hovedbanegård. Udsendelserne blev vist på TV 2.

Radio- og tv-nævnet konstaterede, at programmerne var sponsorerede i kraft det formelle samarbejde, men at der var sket korrekt kreditering af Coop i henhold til reglerne om sponsorkreditering.

Radio- og tv-nævnet fandt, at programmerne alene omhandlede madlavning generelt, opskrifterne og de dertil hørende ingredienser, og ingen fremhævelse af Coops produkter eller genkendelige emballager. Nævnet fandt på denne baggrund ikke, at programmerne indeholdt skjult reklame eller at forbuddet mod produktplacering var overtrådt.

Radio- og Tv-nævnet udtalte endelig, at de ikke fandt at AFP-aftalen indebar en indskrænkning i TV 2’s redaktionelle frihed med hensyn til programindholdet og programsætningen, hvorved forbuddet mod sponsor påvirkning af TV 2’s redaktionelle ansvar og selvstændighed ikke var overtrådt.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019