Klage over radioreklame for Victoria Milan sendt på Bauer Radios radiokanaler

Resumé

Der var klaget over radioreklamer for datingsitet Victoria Milan udsendt på Bauer Radios radiokanaler (Nova, The Voice m.fl.) Victoria Milan er et datingsite for mennesker i faste forhold og ægteskab, som ønsker at have en affære. Klagerne anførte, at reklamerne ikke var udformet med rette hensyntagen til almene samfundsinteresser og blev sendt i "den bedste sendetid".

Reklamen skulle derfor vurderes efter reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, hvorefter reklamer bl.a. skal være sømmelige, udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Radio- og tv-nævnet fastslog indledningsvis, at eftersom det ikke er forbudt ved lov at have en affære og være utro i Danmark, kan det forhold, at en reklame, som markedsfører et datingsite for mennesker i faste forhold og ægteskab, som ønsker at have en affære, ikke i sig selv medføre, at reklamen strider mod gældende lovgivning.

Nævnet fandt herefter, at reklamen var udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at reklamen var udformet i et neutralt sprog og hverken indeholdt verbale eller lydmæssige elementer, der kunne betegnes som anstødelige.

Endelig fandt nævnet ikke, at reklamernes udsendelsestidspunkt havde betydning for vurderingen.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019