Temaer

De følgende tre temaer afspejler centrale prioriteter for den strategiske ramme.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Danmark arbejder for at bidrage til indfrielsen af FN’s 17 Verdensmål, der sætter kursen mod en mere bæredygtig fremtid i 2030. Særligt udmærker Danmark sig som et globalt foregangsland på den grønne dagsorden, hvor vi viser vejen med ambitiøse nationale reduktionsmål og går forrest med innovative grønne løsninger. Selvom vi er et lille land, kan vi gøre en stor forskel for en grønnere verden. Vi vil inspirere og motivere andre lande og arbejde for at øge den globale klimaambition og –handling. Det internationale kultursamarbejde er med til at understøtte udviklingen mod en mere bæredygtig verden. Også når det gælder udviklingen af dansk kunst og kultur, stiller et øget fokus på bæredygtighed nye skærpede krav til formater og produktion fx ift. cirkularitet og digitaliseret distribution. Indsatser under dette tema kan være med til at pege på Danmarks grønne eksport, partnerskaber og diplomatiske indsatser, gennem kreative og innovative løsninger på globale udfordringer og inspirere til handling verden over.

Tech og den demokratiske dialog

Danmark er i dag en af verdens mest digitaliserede lande. Teknologien skaber nye muligheder for at løse samfundsmæssige problemer, kommunikere med hinanden, modtage information og træffe beslutninger. Digitaliseringen kan styrke den demokratiske samtale og understøtte grundlæggende danske værdier. Samtidig følger der en række udfordringer med anvendelsen af ny teknologi, data og algoritmebaseret redaktion. Indskrænket frihed, digital overvågning, digitale angreb, misinformation og øget polarisering. Udviklingen kan med andre ord både understøtte og undergrave demokratiet og grundlæggende rettigheder. Ikke blot i Danmark, men også globalt. Det internationale kultursamarbejde skal løfte, inspirere og perspektivere samtalen om mulighederne og udfordringerne samt understøtte den diplomatiske dialog om demokrati og danske værdier.

Land og by

I Danmark som i mange andre lande, er der i disse år et stort fokus på at skabe balancen og de rette rammer for livet i byen og på landet. Det handler både om den lokale sammenhængskræft og sociale dynamikker, men også om at adressere klimaudfordringer og skabe de fysiske rammer der understøtter vores grundlæggende værdier. Arkitektur og design sætter rammerne for vores liv og de offentlige rum, fælleskaber og mødesteder, der samler mennesker. Kulturinstitutioner og foreningsliv bliver lokale identitetsmarkører og centre for kunst og fællesskaber. Kulturen og kunsten kan facilitere samtaler og samarbejder på tværs af grænser, og sikre deling af erfaringer og praksis. Det kan understøtte Danmarks arbejde med at udvikle nye løsninger og modeller for større sammenhængskraft samt fremme eksporten af danske styrkepositioner i den globale debat om balancen mellem land og by.

Opdateret 16. marts 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen