Kvalitetsvurderinger 2023

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen.

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2023. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

Danmarks Tekniske Museum

Energimuseet: Kvalitetsvurdering udskudt til 2024

Fiskeri- og Søfartsmuseet

KØS

Louisiana

Museum Kolding

Museum Salling

Museum Silkeborg

Museum Sønderjylland

Vikingeskibsmuseet

Opdateret 11. juli 2024