Samlingsvaretagelse

Puljen støtter kvalificering af museernes samlingsvaretagelse.

Støttede projekter 2021

Nordjyllands Kystmuseum får tilskud på 1.020.000 kr. til samlingsgennemgang af Nordjyllands Kystmuseums hovedmagasin.

Nationalmuseet får tilskud på 296.100 kr. til konservering af klunkelejligheden badeværelse.

Moesgaard Museum får tilskud på 583.000 kr. til konvertering af data fra den Etnografiske Samlings database til SARA og tilhørende samlingsgennemgang.

KUNSTEN Museum of Modern Art får tilskud på 963.541 kr. til restaurering af kunstværket "Klassisk tableau - Drømmeslottet" (1979) af Bjørn Nørgaard.

Københavns Museum, Historie & Kunst, Københavns Kommune får tilskud på 136.000 kr. til samlingsgennemgang af Københavns Museums fanesamling med henblik på udskillelse samt fokuseret bevaringsindsats.

Nordjyllands Historiske Museum får tilskud på 238.000 kr. til gennemgang og betydningsvurdering af Aalborg Historiske Museums glassamling med henblik på overdragelse til andre relevante museer/institutioner.

Museum Sønderjylland får tilskud på 476.000 kr. til konservering af 10 millioner år gammel tandhval.

Skagens Museum får tilskud på 612.000 kr. til konservering af skimmelbefængte værker og genstande fra Anchers Hus.

Billund Kommunes Museer får tilskud på 1.258.000 kr. til gennemgang, udskillelse og samkoordinering af udvalgte museumsbesættelsessamlinger.

Ny Carlsberg Glyptotek får tilskud på 429.975 kr. til konservering af værker fra Ny Carlsberg Glyptoteks ægyptiske samling.

Billund Kommunes Museer får tilskud på 680.000 kr. til projektet ”præventiv bevaringsstrategi for plastmaterialer”.

KUNSTEN Museum of Modern Art får tilskud på 293.750 kr. til restaurering af kunstværket ”Pudeskulptur” (1982) af Poul Gernes.

Støttede projekter for 2020

Fiskeri- og Søfartsmuseet får tilskud på 255.000 kr. til samlingsgennemgang og overflytning af Dansk Fiskerimuseum fra Museum Østjylland til Fiskeri- og Søfartsmuseet

Moesgård Museum får 408.000 kr. til konservering af motiver og figurative objekter fra 418 afstøbninger fra museets orientalske samlinger

Museum Vestsjælland får 408.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på kassation af akut flyttede samlinger, der skal indlemmes i det fusionerede museums samling.

Nordjyllands Historiske Museum får 215.574 kr. til gennemgang af den arkæologiske samling fra det tidligere Sydhimmerlands Museum (SYM) med det formål at styrke samlingens faglige kvalitet

Arbejdermuseet får 306.000 kr. til strategisk samlingsgennemgang med henblik på udskillelse.

Museum Salling får 357.000 kr. til samlingsgennemgang af museets fem samfusionerede samlinger inden for arkæologi og nyere tid med henblik på kassation og styrkelse af den bevaringsfaglige indsats

Den Gamle By 408.000 kr. til samlingsgennemgang og koordinering med andre museer som forberedelse til overflytning til nyt magasin

Danmarks Tekniske Museum får 484.000 kr. til udvikling af Citizen Science-baseret metode til kvalificeret, kvalitativ samlingsgennemgang på kulturhistoriske museer.

Frederiksbergmuseerne får 213.500 kr. til konservering af objekter med akut behov og særlig væsentlig betydning i Bakkehusets interiør for at styrke museets formidling af romantikken og guldalderen

Museum Lolland-Falster får 272.000 kr. til samlingsgennemgang af Danmarks ældste folkebibliotek og Schrøders Antiqvitetssamling

Naturhistorisk Museum får 170.000 kr. til konservering af knoglesamling ramt af vandskade

Skagens Kunstmuseer får 204.000 kr. til konservering og katalogisering af museets truede fotosamlinger af høj forsknings- og formidlingsmæssig værdi

Thorvaldsens Museum/Historie og Kunst får 506.000 kr. til konservering af italienske malerier erhvervet af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) i Rom

Ny Carlsberg Glyptoteket får 189.000 kr. til konservering af værker på papir i den franske samling

Den Hirschsprungske Samling får 201.250 kr. til konservering 13 malerier af kvindelige kunstnere.  

Den Hirschsprungske Samling får 302.709 kr. til konservering af udvalgte kunstnermøbler og andre vigtige møbler i museets samlinger

 

Støttede projekter for 2019

Langelands Museum får tilskud på 408.000 kr. til en koordineret samlingsgennemgang i samarbejde med Svendborg Museum af museernes specialsamlinger.

Statens Museum for Kunst får tilskud på 696.535 kr. til identifikation af blyforbindelser og disses mørkning af hvide højlys på mestertegninger og fotografier. 

Nordjyllands Historiske Museum får tilskud på 306.000 kr. til en samlingsgennemgang af Mariager Museums arkæologiske og nyere tids samlinger forud for udskillelse af museet fra Nordjyllands Historiske Museum. 

Naturhistorisk Museum får tilskud på 136.000 kr. til konvertering af lokal samlingsdatabase til Specify.

Arbejdermuseet får tilskud på 340.000 kr. til en samlingsgennemgang af husgeråd og andre hverdagsgenstande som forberedelse til ny magasinfacilitet.

Naturhistorisk Museum får tilskud på 340.000 kr. til en samlingsgennemgang med henblik på optimering af samlingsvaretagelse gennem udskillelse og kassation. 

Den Gamle By – Danmarks Købstadsmuseum får tilskud på 365.500 kr. til kassation af samlinger som forberedelse til overflytning til nyt magasin. 

Viborg Museum får tilskud på 340.000 kr. til en samlingsgennemgang af forhistorisk samling med henblik på kvalificering og udskillelse. 

Historie og Kunst får tilskud på 511.715 kr. til udvikling af anbefalinger til museernes forebyggende bevaringsindsatser. 

Museum Silkeborg får tilskud på 268.600 kr. til gennemgang af samlinger fra nyere til med henblik på at højne kvaliteten af disse gennem udskillelse af genstande med manglende forskningsmæssig- og formidlingsmæssig værdi for museet. 

Faaborg Museum får tilskud på 558.625 kr. til konservering af Jens Birkholms værker.

Museum Thy og Museum Mors får tilskud på 418.000 kr. til en samlingsgennemgang med henblik på kassation og sikring af en målrettet bevaringsindsats for de arkæologiske samlinger fra Museum Thy og Museum Mors

Museum Østjylland  får tilskud på 223.550 kr. til konvertering af data fra KHMWin til SARA.

Den Hirschsprungske Samling får tilskud på 388.438 kr. til konservering af særligt truede pasteller samt en akvarel. 

Skagens Kunstmuseer får tilskud på 362.150 kr. til konservering af udsatte møbel- og dragttekstiler i Anchers Hus. 

Moesgård Museum får tilskud på 448.000 kr. til udvikling af digitale broer for en samskabende tilgang til museernes kulturarvsforvaltning. 

Give-Egnens Museum, Museum Midtjylland, Danmarks Industrimuseum, Billund Kommunes Museer, Glud Museum, VejleMuseerne og Sydvestjyske Museer får tilskud på 2.380.000 kr. til en koordineret gennemgang af en række jyske museers håndværkssamlinger. 

Nordjyllands Kystmuseum får tilskud på 117.000 til en samlingsgennemgang af landbrugssamlingen med henblik på udskillelse og overførsel af genstande til klimastyret magasin og dermed nedlægning af Magasin Gammelholm.

Naturama får tilskud på 136.000 kr. til gennemgang af samlinger bestående af blandt andet insekter, snegle, og fugleæg forud for flytning til nyt magasin. 

Vendsyssel Historiske Museum får tilskud på 102.000 kr. til gennemgang af arkæologisk samling med henblik på udskillelse. 

Moesgård Museum får tilskud på 272.000 kr. til konservering af ravperler fra yngre stenalders grav- og mosefund. 

Vardemuseerne får tilskud på 170.000 kr. til gennemgang af skimmelramte genstande før flytning til nyt magasin.

Støttede projekter for 2018

Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv får tilskud på 578.000 kr. til national koordinering af samlingsvaretagelsen vedrørende arbejder- og industrikultur i samarbejde med Danmarks Tekniske Museum.

Danmarks Tekniske Museum får tilskud på 674.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på udvikling af en fællesmuseal indsamlings- og bevaringsindsats for de tekniske og industrielle samlinger i Danmark i samarbejde med Arbejdermuseet.

Det Grønne Museum får tilskud på 136.000 kr. til gennemgang og kvalificering af samlingen fra det tidligere Slagterimuseet i Roskilde.

Energimuseet får tilskud på 238.000 kr. til afsluttende samlingsgennemgang med henblik på bevaring og udskillelse af genstande.

Faaborg Museum får tilskud på 208.375 kr. til konservering af akvareller af Anna Syberg samt Fritz Sybergs akvareller af Anna Syberg.

Frederiksbergmuseerne får tilskud på 204.000 kr. til konservering, bevaring og formidling af Friederike Bruns stambog.

Historie og Kunst får tilskud på 170.000 kr. til konservatorfaglig gennemgang af Thorvaldsens Museums grafiksamling.

Historie og Kunst får tilskud på 34.000 kr. til projektmodning af Fælles museale danske retningslinjer for museernes bevaringsindsats.

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum får tilskud på 170.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på udskillelse og kassation af relevante værker på museets fjernmagasiner.

Middelfart Museum får tilskud på 102.000 kr. til gennemgang af den psykiatrihistoriske samling.

Moesgård Museum får tilskud på 306.000 kr. til konservering af 45 væsentlige, arkæologiske præparater i museets samling.

Museerne i Brønderslev Kommune får tilskud på 229.000 kr. til samlingsgennemgang, vurdering og udskillelse af genstande i afdelingen Vildmosemuseet.

Museum Lolland-Falster får tilskud på 204.000 kr. til gennemgang af tekstilsamlingen i museumsafdelingen Falsters Minder.

Museum Nordsjælland får tilskud på 204.000 kr. til gennemgang af samlinger fra nyere tid med henblik på udskillelse af genstande, der mangler museal værdi.

Museum Sønderjylland får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang og kassation fra samlinger fra nyere tid.

Museum Vestfyn får tilskud på 102.000 kr. til afslutning af samlingsgennemgang.

Museum Østjylland får tilskud på 102.000 kr. til samlingsgennemgang i museumsafdelingen i Grenå.

Nationalmuseet får tilskud på 102.000 kr. til gennemgang af to militærhistoriske samlinger.

Naturhistorisk Museum får tilskud på 378.500 kr. til konvertering af lokal samlingsdatabase til Specify.

Nordjyllands Historiske Museum får tilskud på 204.000 kr. til gennemgang af  Hadsund Egnssamlings genstandssamling.

Skagens Kunstmuseer får tilskud på 187.000 kr. til konservering af truede Drachmann-værker af væsentlig betydning.

Skovgaard Museet får tilskud på 408.000 kr. til kritisk gennemgang af museets samling med henblik på udskillelse.

Statens Museum for Kunst får tilskud på 204.000 kr. til bevaring og sikring af 224 værker af enestående national betydning (ENB), der er truet af nedbrydning.

Østfyns Museer får tilskud på 238.000 kr. til afsluttende gennemgang af museets kulturhistoriske samling.

STØTTEDE PROJEKTER I 2017

Odense Bys Museer får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang af genstande vedr. ”indbo og privatsfære”.

Billund Museum får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen med inddragelse af museums- og konserveringsmæssige betragtninger.

Bornholms Museum får tilskud på 204.000 kr. til optimering af samlingsvaretagelsen på Bornholms Museum.

Danmarks Tekniske Museum får tilskud på 408.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen.

Museerne i Brønderslev Kommune får tilskud på 212.000 kr. til samlingsgennemgang på Dorf Møllegård.

Historie & Kunst (Københavns Museum) får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang af Legetøjsmuseet.

Kunstmuseet Trapholt får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang på Trapholt 2018.

Moesgaard Museum får tilskud på 306.000 kr. til samlingsgennemgang.

Museerne i Fredericia får tilskud på 408.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på udskillelse og kassation.

Museum Lolland-Falster får tilskud på 372.902 kr. til projektet: Trådløs genstandshåndtering.

Museum Midtjylland får tilskud på 204.000 kr. til samlingsrevision.

Museum Mors får tilskud på 204.000 kr. til projektet: Analog til digital konvertering af geologiske stamdata. fra Museum Mors.

Museum Salling får tilskud på 379.000 kr. til kølemagasin til særligt opbevaringskrævende genstande.

Museum Østjylland får tilskud på 204.000 kr. til bevaringsoptimering og digital registrering af museets håndværkssamling.

Naturhistorisk Museum, Aarhus (m.fl.) får tilskud på 752.800 kr. til digitalisering af stamdata fra entomologiske samlinger på tre naturhistoriske museer.

ROMU (Roskilde Museum) får tilskud på 306.000 kr. til projektet: Flere samlinger, ét museum.

Skagens Kunstmuseer får tilskud på 213.000 kr. til konservering af 22 pasteller i museets samling.

Skagens Kunstmuseer får tilskud på 408.000 kr. til samlingsgennemgang i Anchers Hus.

Statens Museum for Kunst får tilskud på 340.500 kr. til digital registrering af dansk tegnekunst 1860-1990.

VejleMuseerne (m.fl.) får tilskud på 630.000 kr. til projektet: Digitalt røntgenudstyr - bedre bevaring og formidling for 24 statsanerkendte museer.

Nordjyllands Historiske Museum får tilskud på 468.588 kr. til samlingsgennemgang af genstande tilknyttet Regeringsanlæg Vestdanmark (Koldkrigsanlægget Regan Vest).  

Opdateret 02. marts 2022