Skal jeres bibliotek være med i DR Romanpris i år?

Slots- og Kulturstyrelsen indbyder sammen med Danmarks Radio og Litteratursiden alle folkebiblioteker til at deltage med læseklubber i en ny sæson af DR Romanprisen, der løber fra december 2022 til maj 2023.

 

Slots- og Kulturstyrelsen indbyder sammen med Danmarks Radio og Litteratursiden alle folkebiblioteker til at deltage med læseklubber i en ny sæson af DR Romanprisen, der løber fra december 2022 til maj 2023.

Hvert år kårer DR sammen med lyttere og læsere fra hele landet årets mest interessante danske roman. DR vælger i samråd med repræsentanter fra landets biblioteker de seks kandidater blandt årets danske romaner og tester dem på læsere i hele landet.

Hver måned fra december til maj læser og vurderer DR Romanklub-læsekredse på landets biblioteker den samme roman, og en række af læsernes synspunkter og diskussioner bliver præsenteret for bogens forfatter.

Vinderen af DR Romanprisen findes i juni 2023, og afgøres på baggrund af afstemning blandt alle bibliotekernes DR Roman-læsklubber.

I kan læse mere i DR Romanprisen-gruppen på centralbibliotek.dk. Her kan I også finde logo-grafik til formidling af DR Romanprisen.

Materiale til formidling og læsekredse

Litteratursiden tilbyder gennem hele sæsonen baggrundsmateriale til de valgte romantitler i form af videointerviews, analyser, anmeldelser, forfatterportrætter, artikler og evt. online debatter.

Ligesom der på Litteratursiden findes materiale til læsekredse, litteraturformidling i biblioteksrummet og de digitale platforme.

Sådan melder I jer til

Der er åbent for tilmelding nu og indtil den 31. oktober 2022. Tilmelding foregår via mail til lib@remove-this.slks.dk. I skal indsende navn og e-mailadresse på tovholder og navn på bibliotek, samt information om hvor mange DR Romanpris læseklubber, I er tovholdere for. Skriv ’DR Romanpris 2023’ i emnefeltet.

I må meget gerne videresende invitationen til andre af bibliotekets betjeningssteder, hvis det er relevant.

Opdateret 15. september 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen