7. Hærkystbatteriet ved Stauning

Batteriet ligger i en indlandsklit ved sommerhusområdet Stauning Vesterstrand på østsiden af Ringkøbing Fjord.

Anlægget var del af en forstærkning af den jyske vestkyst, som tyskerne besluttede i november/december 1943. Forstærkningen omfattede 12 nye hærkystbatterier. Byggeriet ved Stauning indledtes i sommeren 1944. Batteriets kanoner blev i første omgang opstillet i åbne, forsænkede stillinger med tilknyttede ammunitionsrum. Formentlig samtidig blev der bygget et antal mandskabsbunkere. I det tidlige efterår 1944 begyndte byggeriet af permanente bunkere i kraftig beton, bl.a. to kanonbunkere med skydeskår. Heraf nåede dog kun den ene at blive færdig. Denne kanonbunker er af typen "Regelbau 686" og den eneste af sin art, der blev opført i Atlantvolden.

Batteriområdet er velbevaret med en del forholdsvis intakte jordanlæg. Der er registreret i alt 33 betonanlæg. Det oprindelige antal kendes dog ikke, da der ikke er bevaret nogen tyske planer over området.

Langs stillingens sydfront ligger tre åbne kanonstillinger med ca. 100 m's afstand . De to østligste er helt opfyldte og delvis bortsprængte. Den enestående kanonbunker af typen Regelbau 686 ligger længere mod nord, indbygget i klitryggen med skydeskår mod vest. I den nordøstlige del findes to cirkelrunde stillinger til feltkanoner med jordvolde, der er bevaret i op til 75 cm's højde.

Fra Stauningvej i nord fører en ca. 2 m bred betonvej ind i stillingen. Vejen kan følges over en strækning på ca. 200 m, men har sandsynligvis været længere.

Opdateret 27. september 2022