3. Marineflakbatteri i Femhøje nord for Esbjerg

På et græsklædt areal mellem Sædding Strandvej og kysten ligger resterne af et tungt luftværnsbatteri, der skulle beskytte Esbjerg Havn mod luftangreb. "Flak" er en sammenskrivning af "Flugabwehrkanone", dvs. antiluftskyts. Batteriet er det eneste af oprindeligt tre tunge luftværnsbatterier ved Esbjerg, som er delvist friholdt fra senere bebyggelse.

Det kystnære batteri i Femhøje blev anlagt i 1942-43. Det afløste et batteri fra 1940 ved Sædding Skole, som lå ca. 500 meter fra kysten. Denne afstand havde vist sig at være for stor til, at batteriet kunne opfylde sit formål. Femhøje-batteriet blev bygget på begge sider af strandvejen. Vest for vejen lå kanonstillingerne og ildledelsesbunkeren. Øst for vejen var mandskabs- og ammunitionsbunkere samlet. Stillingen bestod ved krigens slutning af i alt 12 kraftige betonbunkere og ca. 15 bunkere af en svagere betonkvalitet.

Dele af stillingen blev sløjfet og bortsprængt i 1950'erne. Øst for Sædding Strandvej ligger der i dag et parcelhuskvarter, som skjuler eventuelle rester af betonkonstruktionerne.

Opdateret 27. september 2022