8. Hærkystbatteriet og Luftwaffe-radarstillingen ved Houvig

Stillingen ved Houvig ligger i et ca. 300 m bredt klitbælte, som strækker sig fra kysten til strandengene ned mod Stadil Fjord. Landskabet er kuperet med op til 15 m høje klitter. Stillingen består af et kystbatteri mod nord og en radarstilling mod syd. De fleste af anlæggene ligger på det lave terræn.

Den vestlige del af stillingen ligger åbent og frit tilgængeligt på stranden. Den østlige del befinder sig nu i en sommerhusbebyggelse og er dermed mindre overskuelig og tilgængelig. Anlæggene er dog i vid udstrækning bevaret her. Området er temmelig udsat for kysterosion.

Hærkystbatteriet og radarstillingen var oprindelig adskilt af en bred pigtrådsspærring. Og de sydligste bunkere i hærkystbatteriet vender tydeligt ”ryggen til” radarstillingen.

Hærkystbatteriet

Kystbatteriet ved Houvig var ét af ti nye batterier, som den tyske hær opstillede ved de danske farvande i sommeren 1941. I første omgang blev der støbt betonfundamenter med drejeskiver til kanonerne og bygget træbarakker til mandskabet.

Batteriet blev fra oktober 1942 og frem forstærket med permanente bunkere. I alt blev der bygget 26 permanente bunkere i stillingen. Bunkerne med skydeskår til kanonerne stammer fra forsommeren 1944. For at kompensere for kanonernes begrænsede skudfelt fra bunkerne opstilledes yderligere to kanoner åbent på batteriets nordlige fløj. I den forbindelse var der planlagt fire nye ammunitionsbunkere, hvoraf de tre nåede at blive påbegyndt.

I januar 1944 gnavede en storm 5 m af kystskrænten, så tre af kanonstillingerne blev underskyllet. Derfor blev der samme sommer bygget en beskyttelsesmur langs batteriets front mod havet.

Luftwaffe-radarstillingen

Radarstillingen mod syd, kodenavn "Ringelnatter", var én ud af 24 nye radarstationer, som det tyske luftvåben (Luftwaffe) anlagde på dansk grund i 1942-43. Radaranlæggene skulle forhindre, at Royal Air Forces nye langtrækkende bombefly fløj nord om det net af radarstationer til føring af natjagere, som var anlagt i Nordvesteuropa i 1941.

Byggeriet af radarstationen i Houvig blev formentlig påbegyndt i maj 1942. Oprindelig bestod stationens bygninger af træbarakker, men fra begyndelsen af 1943 blev stillingen forstærket med 9 kraftige betonbunkere. Den sidste af bunkerne, en stor kommandobunker i to etager, blev støbt i november 1944.

Opdateret 27. september 2022