5. Luftwaffe radarstilling ved Blåvand

Den meget velbevarede radarstilling ligger i Vandflod Bjerge, i den sydvestlige udkant af det militære skyde- og øvelsesområde ved Oksbøl.

I foråret 1942 begyndte det tyske luftvåben (Luftwaffe) at anlægge nye radarstationer i Danmark. De skulle forhindre, at Royal Air Forces nye langtrækkende bombefly fløj nord om det net af radarstationer til føring af natjagere, som var anlagt i Nordvesteuropa i 1941. I løbet af 1942-43 blev der på dansk grund anlagt 24 radarstationer til kontrol af natjagere.

Radarstillingen ved Blåvand var den første af disse radarstationer. Den var operationel fra maj 1942. I det første år bestod radarstillingen primært af træbarakker. Men fra begyndelsen af 1943 blev stillingen forstærket med 17 kraftige bunkere. Den sidste af disse, den store kommandobunker i to etager, blev støbt i juni 1944.

Alle stillingens betonanlæg er bevaret til i dag. Det gælder stort set også stillingens jordanlæg. Hele løbegravssystemet kan følges i terrænet og står mange steder i 1½ til 2 m's dybde. En ca. 1½ m høj jordvold, som skulle hindre indsigt fra vest over den flade klithede, forløber til dels i zigzag på samme måde som løbegravene.

Den gode bevaringstilstand skyldes anvendelsen som militært øvelsesområde - friholdt for sommerhusbebyggelse. Dog har kørsel med kampvogne o.l. givet visse skader på stillingen.

Stillingen er tilgængelig for offentligheden, når der ikke foregår skydninger i øvelsesområdet.

Opdateret 27. september 2022