16. Marinekystbatteri i Frederikshavns sydlige udkant

Stillingen, nu kendt som Bangsbo Fort, ligger på en ca. 80 meter høj moræneryg syd for Frederikshavn. Anlægget er enestående velbevaret med tre kanoner, der endnu står på deres oprindelige plads i bunkerne.

På grund af terrænnets store højde oprettede tyskerne de første befæstningsanlæg på stedet allerede i april 1940. I første omgang var der tale om et mobilt, siden stationært, batteri af luftværnskanoner. I maj samme år begyndte også byggeriet af et kystbatteri på stedet. Sidstnævnte batteri var skudklart midt i juni. De to batterier kom sammen med hovedkvartererne for marinens afsnitskommandant og artilleriafdeling til at udgøre "Stützpunktgruppe Frederikshavn Süd".

I krigens første år bestod batteriet af træbarakker og jordanlæg samt enkelte bunkere i tynd beton. Fra efteråret 1942 forstærkede tyskerne stillingen med i alt 34 store bunkere med 2 m tykke lofter og vægge. Den sidste af disse blev støbt i juli 1944. Hertil kom 17 lette betonbunkere samt 30 andre betonanlæg af forskellig art. Hele området var lukket med et tredobbelt pigtrådshegn og minefelter.

Efter krigen overgik området til Søværnet og blev i 1952 taget i brug under det nye navn ”Bangsbo Fort”. Søværnet ejer stadig fortområdet og anvender den sydligste del til militære formål. Siden 2005 har Nordjyllands Kystmuseum lejet den resterende del af fortet og indrettet den til frilands- og bunkermuseum.

Batteriets kanonstillinger, inkl. bunkerne til kanonbesætningerne, er placeret et stykke nede ad af skræntens forside. Dette er et usædvanligt træk, og derfor er der anvendt bunkertyper med indgang i siderne.

Det tunge luftværnsbatteri ligger på bakkekammen, mens bunkere til depot- og servicefunktioner og med relation til nærforsvaret ligger bag bakkekammen. Kommandobunkeren for den tyske marines afsnitskommandant i Nordjylland anvendes til udstillingsformål.

Opdateret 27. september 2022