15. Marineflakbatteri i Frederikshavns nordlige del

Batteristillingen ”Frederikshavn Nord” ligger på en ubebygget højderyg bag den nuværende Palmestrand. Den var et af de tunge luftværnsbatterier, som skulle beskytte byens vigtige havn mod luftangreb. "Flak" er en sammenskrivning af "Flugabwehrkanone", dvs. antiluftskyts. Som det eneste sted i Danmark findes der her en ildledelsesbunker med bevaret panserkuppel til afstandsmåler.

Byggeriet begyndte i midten af april 1940, og allerede 6. maj var batteriet skudklart med fire luftværnskanoner. I krigens første år bestod batteriet af træbarakker og jordanlæg samt enkelte bunkere i tynd beton. Fra efteråret 1942 forstærkede tyskerne stillingen med i alt 13 store bunkere med 2 m tykke lofter og vægge. Den sidste af disse blev støbt i december 1943.

Efter krigen var anlægget underlagt Kystbefæstningen og blev siden anvendt til magasin for Civilforsvaret frem til ca. 2010. Ildledelsesbunkeren fungerede i 1990-2005 som udstillingssted for Nordjyllands Kystmuseum. I den forbindelse frilagde man en kanonbunker og genopstillede en luftværnskanon i den.

Terrænnet er i dag temmelig udjævnet, så man kun kan se fire af de oprindelig 13 betonbunkere. De resterende er formentlig bevaret under jordoverfladen. Desuden kan man ane de udjævnede rester af løbegrave, især i den sydlige og østlige del af arealet.

Opdateret 27. september 2022