14. Hærkystbatteri i den sydvestlige del af Hirtshals

I højderyggen omkring Hirtshals Fyr findes landets mest velbevarede og tilgængelige rester af et tysk hærkystbatteri. Området er kun lidt påvirket af nyere bebyggelse, og næsten alle betonanlæg er gravet fri.

Batteriet ved Hirtshals Fyr var ét ud af ti nye kystbatterier, som den tyske hær opstillede ved de danske farvande i sommeren 1941. Kanonerne blev først opstillet på det flade terræn neden for fyret. Denne placering viste sig dog uhensigtsmæssig, da kanonerne herfra ikke kunne skyde hele horisonten rundt. Og i 1942 blev kanonerne og resten af batteriet flytttet op på højderyggen til permanente betonbunkere. I alt blev der bygget 29 bunkere i stillingen, den sidste i juli 1944. Blandt de yngste anlæg er de kanonbunkere med skydeskår, som blev bygget ind i kystskrænten. Det blev kanonernes tredje og sidste placering.

Inden for batteriets perimeter samledes også andre funktioner: en luftmeldepost, en radarstation og havnekaptajnens kommandostation.

Den centrale del af stillingen ligger mellem Hirtshals Fyr og Hotel Fyrklit (opført 1976). Mod vest i dette område ligger bunkerne meget tæt og er forbundet af løbegrave i 1,5-2 m's dybde. Desuden ses adskillige jordvolde, som har beskyttet stillingens træbarakker. Endelig er det oprindelige system af betonveje delvist bevaret ligesom den jordvold, der skulle forhindre indsigt fra syd.

I det flade terræn på sydsiden af stillingen ses der stadig spor efter landminer.

Området huser i dag "Bunkermuseet - 10. Batteri".

Opdateret 27. september 2022