13. Marinekystbatteri syd for Løkken i Kettrup

I Kettrup Bjerge mellem Løkken og Blokhus ligger en batteristilling markant placeret i den gamle stenalderkystskrænt.

Den tyske marine begyndte byggeriet i september 1942, og allerede i oktober var kanonerne skudklare. Der blev i alt støbt 19 permanente bunkere i stillingen, den sidste i november 1944. Blandt de senere anlæg fra 1944 er fire kraftige kanonbunkere med skydeskår.

I 1943 suppleredes batteriet med en radar til kystovervågning. I den forbindelse blev der mod syd opført to bunkere til henholdsvis radaren og dens mandskab.

Alle stillingens 21 bunkere er bevaret. Mest markant er de fire kanonbunkere med skydeskår, som er bygget ind i vestsiden af skrænten, samt ildledelsesbunkeren på toppen af højderyggen. Resten af bunkerne er nedgravet på toppen eller bagsiden af klitryggen. Området er desuden tæt bebygget med sommerhuse, og mange af anlæggene ligger nu på privat grund. 

Dele af de oprindelige tyske betonveje til stillingen er bevaret.

Opdateret 27. september 2022