10. Marineflakbatteriet i Hanstholms sydlige udkant

Hanstholm var under 2. verdenskrig det mest massivt befæstede sted i Danmark med i alt ca. 450 betonbunkere.

På Brunbjerg oven for Hanstholmknudens sydskrænt - med en imponerende udsigt over Hanstholm Reservatet - ligger et velbevaret luftværnsbatteri. "Flak" er en sammenskrivning af "Flugabwehrkanone", dvs. antiluftskyts.

Batteriet blev anlagt i juli 1942 og havde fire kanoner, der i begyndelsen var opstillet i jordstillinger. Allerede samme efterår forstærkedes batteriet med kanonstillinger i beton. Fra foråret 1943 blev stillingen udbygget med i alt 12 kraftige bunkere med 2 m tykke mure og lofter.

Ildledelsesbunkeren ligger ca. 200 m nordnordvest for stillingens centrum og ikke mellem kanonstillingerne, sådan som det ellers er standard. Ildledelsesbunkeren er i øvrigt af en type, der kun er bygget i dette ene eksemplar. I skrænten ligger en observationsbunker, som skulle lede batteriets ild i tilfælde af, at fjendtlige tropper rykkede frem fra syd gennem reservatet.

I den sydlige del af stillingen står bunkere og løbegravssystem intakt og er tydelige at se i det afgræssede terræn. Den nordlige del er derimod tæt bevokset, og anlæggene er derfor svære at overskue her.

Opdateret 27. september 2022