Tobøl med Skelhøj - højgruppe

 
I en gruppe af oprindeligt 26 store græstørvsbyggede høje fra ældre bronzealder (højene er opført i perioden ca. 1400 – 1200 fvt.) er ni høje fredede og stadig markante i landskabet.

Tre af disse er særligt store og ligger tæt på hinanden på bredden af Kongeådalen. Det er Rishøj, Skelhøj og Storehøj.

Oplev ved Tobøl

  • Monumenterne i landskabet. Tobøl ligger i et knudepunkt, hvor en af oldtidens jyske hovedfærdselsårer til lands skærer Kongeåen. Mange af højene her indeholdt meget rige begravelser.
  • Et samlingspunkt. Byggeriet af gravhøje tjente ikke bare et begravelsesformål, men var en vigtig del af samfundets ”sammenhængskraft” og selve byggeprocessen var centralt mødested.
  • Religiøs arkitektur. Højene blev opført efter en nøje forudbestemt plan, der viser at man havde indsigt i matematiske principper og kunne håndtere et tredimensionelt monument, hvor flere hundrede mennesker arbejdede på en gang.
  • Hjulets høj. I storehøj fandtes en meget usædvanlig kvindegrav med et bronzehjul.
  • Højen på næsset. Rishøj ligger på et næs helt ud til Kongeåen og viser at højene er bygget for at skulle ses fra åen.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Tobøl ligger ved Kongeåen ca. 15 km øst for Ribe. Adresse: Vesterbyvej 47, 6683 Føvling.

Alle højene ligger på privat jord, men med offentlig adgang.

Kort over Skelhøj