3,8 millioner skal skabe debat om Europas fremtid

07.09.2021
Europa-Nævnet har netop uddelt 3,8 millioner kroner i tilskud til en lang række debatter, der skal sætte fokus på Europas fremtid. Det sker for, at så mange danskerne som muligt får mulighed for at få indflydelse på vores fælles, europæiske fremtid.

Borgere fra alle EU's 27 medlemslande har en stående invitation til at deltage i EU’s ”Konference om Europas fremtid”, der i løbet af det kommende år skal skabe dialog om fremtidens EU på tværs af Europas grænser.

Europa-Nævnet har i den forbindelse uddelt 3,8 millioner kroner til i alt 34 projekter, som skal være med til at sikre, at så mange som muligt i Danmark får mulighed for at bidrage til ”Konferencen om Europas fremtid” med deres egne debatarrangementer. 

De 34 projekter, hvoraf halvdelen retter sig mod unge, vil bestå af cirka 188 debatter. Mindst 115 af debatterne finder sted i små og mellemstore byer rundt omkring i landet. Derudover bliver der afviklet en række onlinedebatter, som alle i hele Danmark kan deltage i, og der vil desuden være særlige arrangementer målrettet landets skoler, gymnasier og højskoler. 

Formand for Europa-Nævnet Erik Christensen siger:

”Med tilskuddene fra Europa-Nævnet er vi med til at sikre, at debatten kommer ud i alle dele af landet, og vi får en bred og folkelig debat om de emner, der virkelig betyder noget for danskerne. Jeg er taknemmelig og stolt over, at så mange ansøgere har vist interesse for at give endnu flere danskere muligheden for at få indflydelse på vores fælles fremtid i Europa. I nævnet er vi samtidig særligt glade for, at mange af ansøgerne har fokus på at inddrage de unge i debatten om Europas fremtid. Det er jo trods alt dem, der skal leve med den fremtid, vi skal debattere.” 

Alt i alt var der ansøgninger for 7,7 millioner kroner fra 47 foreninger, organisationer, kulturinstitutioner og medieudbydere.

Et væld af spændende projekter

Europa-Nævnet har blandt andet givet tilskud til miljøorganisationen ”Verdens Skove”, som i samarbejde med ”Oplysningsforbundet Demokrati i Europa” (DEO) vil byde på borgerhøringer i fem danske skove om EU’s fremtidige klima og biodiversitetspolitik.

Der bliver også givet midler til interesseorganisationen ”Mino Danmark”, der sammen med paraply- og interesseorganisationen ”Dansk Ungdoms Fællesråd” (DUF) og NGO’en ”Nyt Europa” vil tage fat i og engagere unge, som normalt ikke deltager i EU-debatten. Det vil de blandt andet gøre med en såkaldt samtalekaravane, der tager på tur gennem landet. 

Et tredje eksempel er virksomheden ”Historie- og projektmageriet”, som vil bruge deres tilskud til at drive 10 fremtidsværksteder på ungdomsuddannelser rundt omkring i Danmark. 

Se liste over samtlige tilskudsmodtagere (pdf)

Klima og miljø på dagsordenen

Tilskudsmodtagerne skulle i ansøgningerne angive, hvilke af de ni emner prioriteret af EU, de ville indsamle borgerforslag om, og blandt de mange ansøgninger var klima og miljø klart de mest populære emner.

Derudover var migration og et tema om værdier, som handler om rettigheder, retsstatsprincipper og sikkerhed, også populære blandt ansøgerne. Også emnet europæisk demokrati kommer til at præge debatterne. 

Fakta om ”Konferencen om Europas fremtid”

”Konferencen om Europas fremtid” er et fælleseuropæisk, demokratisk projekt, som har til formål at skabe et nyt, offentligt forum for en åben debat med de europæiske borgere om fremtidens EU. Konferencen forventes at løbe frem til foråret 2022. 

I forbindelse med ”Konferencen om Europas fremtid” vil borgere, politikere og andre aktører blive inddraget i projektet gennem forskellige nationale og regionale debatarrangementer samt tvær-europæiske borgerpaneler og plenarforsamlinger.

Indspil fra de nationale debatarrangementer vil blive bragt videre til de tvær-europæiske borgerpaneler og plenarforsamlinger gennem konferencens digitale platform, hvor borgere fra hele EU også har mulighed for at indsende forslag og deltage i debatten online.  

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der administrerer tilskudspuljen og yder sekretariatsbistand til Europa-Nævnet. 

Læs mere om ”Konferencen om Europas fremtid” 

Læs mere om Europa-Nævnet

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Inger Frydendahl, Europa-Nævnets sekretariat, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 07. september 2021