Høj tilfredshed med museer trods corona

22.04.2021
Selvom 2020 på mange måder var et anderledes og usikkert år, formåede de danske museer alligevel at skabe gode oplevelser i trygge rammer. Det viser den nye udgave af rapporten ”Den nationale brugerundersøgelse”, der hvert år bliver gennemført på de stats

Rapporten ”Den nationale brugerundersøgelse” for 2020 har været ventet med stor spænding, da alle de danske museer - som resten af samfundet - holdt lukket i lange perioder på grund af corona.

Det fremgår af rapporten, at museerne har leveret samme høje niveau som tidligere år, og det skyldes ikke mindst museernes håndtering af coronarestriktionerne. Rapporten viser blandt andet, at brugerne vurderer deres museumsoplevelser på højde med året før med en topkarakter på 8,6 ud af 10. 

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Det er flot, at museerne igennem det sidste år – på trods af corona – er lykkedes med at give deres gæster lige så gode og spændende oplevelser, som de plejer. Det vil jeg gerne sige dem en stor tak for. 

Der er dog stadig en tendens til, at det er den lidt ældre del af befolkningen, de mest veluddannede og kvinderne, der besøger museerne. Jeg havde håbet, at sidste sommers mulighed for rabat på besøg havde kunnet få nye målgrupper med på museum. Nu håber jeg, at museerne vil arbejde videre med inspirerende udstillinger, der når alle befolkningsgrupper. Museerne har en vigtig opgave i at sikre lige adgang til vores kultur, uanset uddannelsesniveau og uanset, om brugerne er mænd, kvinder, unge eller ældre.” 

Af ”Den nationale brugerundersøgelse” fremgår det, at 14 procent af brugerne fremhæver, at deres museumsoplevelse under corona er påvirket i en positiv retning. Det kan skyldes de smitteforebyggende tiltag, der sikrer bedre plads og mere trygge museumsoplevelser for den enkelte. 

Rapporten viser også, at 70 procent af de brugere, der har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen, havde en forventning om at besøge museerne i samme omfang som under normale omstændigheder, mens 8 procent rent faktisk har fået mere lyst til at besøge museerne, når genåbningen tillader det. Det er især de yngre brugere, som har fået lyst til at besøge museerne oftere. 

Fakta om ”Den nationale brugerundersøgelse”

”Den nationale brugerundersøgelse” har eksisteret siden 2009, og resultaterne udkommer hver år i en national rapport, som viser tendenser og udviklinger på alle de statsstøttede museer. 

Ved siden af ”Den nationale brugerundersøgelse” modtager de enkelte museer desuden en lokalrapport, der giver dem mulighed for at arbejde videre med deres individuelle resultater, benchmarking og erfaringsudveksling med andre museer. 

Rapporten baserer sig på 21.142 besvarelser fra museumsbrugere, der har besøgt de statsstøttede museer i Danmark i løbet af 2020. I dette års undersøgelse har 11.069 brugere desuden besvaret specifikke spørgsmål, der omhandler et museumsbesøg under corona. 

Læs ”Den nationale brugerundersøgelse. Årsrapport 2020  

Læs mere om ”Den nationale brugerundersøgelse” og yderligere statistik på museumsområdet 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Berit Fruelund Kjærside, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 25. marts 2022