Akuthjælp på vej til truet, arkæologisk kulturarv

29.04.2021
Slots- og Kulturstyrelsen og danske museer arbejder sammen om at redde arkæologiske spor og fortidsminder i Danmark, som er i fare for at gå til grunde. I år deler i alt 10 danske museer de 3 millioner kroner, som styrelsen hvert år uddeler.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop uddelt 3 millioner kroner til 10 danske museer, som får midler til arkæologiske udgravninger, så værdifulde fortidsminder kan blive undersøgt.

Der er mange årsager til, at arkæologiske fund, lokaliteter og fortidsminder i Danmark kan være truet. Det kan være alt fra vind og vejr, erosion, dyrkning af jorden eller blot naturens gang, hvor dyr og bevoksning nedbryder sporene fra fortiden.

Landets kulturhistoriske museer, der står for arkæologiske udgravninger, bevarelse og formidling af vores fælles kulturarv, har mulighed for at søge om støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til at redde truede, arkæologiske spor og fortidsminder, før de nedbrydes og forsvinder.

Enhedschef, Dorte Veien Christiansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Når vores fælles kulturarv er truet, er det vigtigt, at vi kan gå ind og støtte, hvor behovet er mest presserende og få udgravet fund og registreret og indsamlet viden, der ellers ville gå tabt. De mange fund er fortællinger, der bygger oven på vores fælles viden om fortiden, og det får de 10 museer, der er udvalgt i år, nu mulighed for at sikre for eftertiden.”

I år har Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med den Arkæologiske Arbejdsgruppe, der blandt andet rådgiver styrelsen om fordeling af midler til arkæologiske udgravninger, udvalgt 11 ud af 18 forskellige lokaliteter, som 10 museer rundt omkring i landet har søgt midler til at få undersøgt. Odense Bys Museer har fået midler til to lokaliteter.

Samlet set har museerne søgt om midler for i alt, 9,6 millioner kroner, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har tildelt de 11 udvalgte lokaliteter i alt 3 millioner kroner, som er til rådighed ved dette års uddeling.

De 10 museer

I år bliver der tildelt midler til blandt andet at undersøge fund med affaldslag fra jægerstenalderen ved Hjarnø, grave fra bondestenalderen i Ginnerup ved Randers og arkæologiske spor fra bronzealderen og frem til jernalderen og vikingetiden i Sønder Hygum, Bjerringbro, Sønder Vilstrup og Vaarst i Himmerland.

Der vil også blive foretaget undersøgelser af en offermose på Fyn og forskellige handels- og håndværkspladser fra jernalder og vikingetid i Vendsyssel og på Ærø, og derudover vil arkæologer se nærmere på et middelalderligt stenhus i Roskilde.

De 10 museer, der i år har modtaget midler, er:

Vendsyssel Historiske Museum, Nordjyllands Historiske Museum, Viborg Museum, Museum Østjylland, Moesgaard Museum, Museet på Sønderskov, Museum Sønderjylland, Odense Bys Museer, Museum Vestsjælland og ROMU/Roskilde Museum.

Læs mere om dyrknings- og erosionstruede lokaliteter

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Hoda El-Shamouby, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

 

Opdateret 29. april 2021