Kulturministeriet etablerer whistleblower-ordning

30.10.2020
Kulturministeriet har etableret en whistleblowerordning, der dækker departementets og ministerområdets i alt 21 statsinstitutioner.

Regeringen besluttede i sommeren 2020, at alle statslige myndigheder skal have en whistleblowerordning senest per 1. november 2020 for at understøtte tilliden til den offentlige sektor. 

Formålet med ordningen er at sikre, at fejl og forsømmelser i den offentlige sektor bliver opdaget og håndteret – både med henblik på at rette op på fejl og forsømmelser, men også for at sikre, at de ikke gentager sig. 

Kulturministeriets whistleblowerordning dækker departementets og ministerområdets i alt 21 statsinstitutioner. Både tidligere og nuværende ansatte i departementet og i de 21 statsinstitutioner samt faste samarbejdspartnere til departementet og de 21 statsinstitutioner kan benytte ordningen. 

Indberetninger til whistleblowerordningen kan for eksempel dreje sig om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer samt grove, personrelaterede konflikter på arbejdspladsen. 

Læs mere om Kulturministeriets whistleblowerordning  

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 30. oktober 2020