Nævn er klar med public service-udtalelser for 2019

06.11.2020
Radio- og tv-nævnet har afgivet sine udtalelser om DR’s og TV 2/Danmark A/S’ public service-redegørelser for 2019. Radio- og tv-nævnet skriver i sine public service-udtalelser for 2019 følgende om virksomhederne:

DR og TV 2/Danmark A/S

På baggrund af sin gennemgang af DR’s og TV 2’s public service-redegørelser for 2019 finder Radio- og tv-nævnet, at DR og TV 2 i 2019 opfylder public service-kontraktens og -tilladelsens krav, og at redegørelserne giver et fyldestgørende og retvisende billede af DR’s og TV 2’s programudbud og danskernes brug heraf i 2019.

2019 er første år i de gældende femårige kontrakt- og tilladelsesperioder, og det er derfor ikke muligt at konkludere på de forpligtelser, der er formuleret som et årligt gennemsnit over perioden.

Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR’s public service-redegørelse for 2019

Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmarks A/S’ public service-redegørelse for 2019

Public service-høring

Radio- og tv-nævnet har inden afgivelsen af sine udtalelser om public service-redegørelserne gennemført en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2019.

Læs mere om høringen over public service-redegørelserne for 2019

Yderligere oplysninger:

Radio- og tv-nævnet: rtv@remove-this.slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 06. november 2020