Nu bliver Trinitatis Kirkeplads fredet

29.01.2020
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Trinitatis Kirkeplads i sin helhed med træer, rampe, trapper, monumenter og arkaden mod Pilstræde. Den nye fredning sikrer, at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og et byrum af særlig karakter be

Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at frede Trinitatis Kirkeplads efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn.

Trinitatis Kirkeplads udgør i dag et fredfyldt rum i Københavns indre by, der indbyder både til et ophold lidt væk fra den travle gågade og som en let passage for fodgængere mellem Købmagergade og Pilestræde i Indre By.

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Vi freder Trinitatis Kirkeplads, fordi der er tale om et særligt landskabsarkitektonisk værk, hvor fortiden på fineste vis trækkes ind i samtiden. Her kan man se, hvordan man med genbrug af materialer fra stedet kan skabe en plads med en på samme tid ydmyg og selvstændig karakter. Slots- og Kulturstyrelsen ser frem til det videre samarbejde med Trinitatis Sogns Menighedsråd og Københavns Kommune for at sikre, at den fortsatte udvikling af Trinitatis Kirkeplads vil ske med respekt for fredningsværdierne.”

<link file:77582 _blank>Læs fredningsafgørelsen (pdf)

Genbrugsmateriale fra Rundetårn

Kirkepladsen forbinder kirken og den omgivende bebyggelse, ligesom fortid og nutid forbindes ved brug af ældre elementer som de kvadratiske granitfliser og de udlagte konsoller, som er genbrug af elementer fra restaureringen af Rundetårn.

Konsollerne med de udskårne, finurlige dyremotiver har siddet øverst på Rundetårn, hvor de har understøttet rundgangen allerøverst. I dag er de placeret på pladsen i en løs orden, der diskret leder fodgængerne over pladsen. Samtidigt fungerer de som siddepladser for de forbipasserende i fint samspil med de solitære træer, der kaster skygge.

Fakta om Trinitatis Kirkeplads

Trinitatis Kirkeplads er anlagt i 1984 og blev tegnet i af landskabsarkitekterne Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer i nært samarbejde med Inger og Johannes Exner, der tegnede det næsten samtidige sognehus (1982), der lukker pladsen af mod Pilestræde.

Selve Trinitatis Kirke er fredet under Lov om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Læs mere om bygningsfredning

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”

Yderligere oplysninger:

Konsulent, mag.art. Nanna Secher Larsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 03. februar 2020