Bibliotekspenge for billedkunst

24.05.2019
80 billedkunstnere modtager i dag bibliotekspenge for billedkunst. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler i alt 187.504 kroner til billedkunstnere, der har værker til udlån på danske biblioteker.

I dag får 80 billedkunstnere udbetalt bibliotekspenge for 276 værker, de har til udlån på biblioteker rundt omkring i Danmark. 

Bibliotekspenge for billedkunst udbetales til billedkunstnere, hvis værker i form af original kunst, grafik og fotografier er tilgængelige via landets biblioteker. 

Fakta om bibliotekspenge for billedkunst

Bibliotekspenge for billedkunst, det såkaldte ”rådighedsbeløb for billedkunst”, er en kulturstøtteordning målrettet billedkunstnere.

Ordningen har en årlig bevilling på finansloven. Formålet er at støtte billedkunstnere, hvis værker er til udlån på bibliotekerne. I år udbetales i alt 187.504 kroner i bibliotekspenge for billedkunst.

Læs mere om bibliotekspenge for billedkunst

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Pia Sobieski, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 17. januar 2020