Streaming af serier, tv, videoklip og film boomer i Danmark

22.01.2019
I 2018 streamede seks ud af 10 danskerne film, serier, videoklip eller tv mindst én gang om ugen ved hjælp af forskellige streamingtjenester. Det viser tal fra Slots- og Kulturstyrelsens nye specialrapport om streaming.

Når danskerne sætter sig foran skærmen, PC’en, iPad’en eller mobiltelefonen for at se film, serier, videoklip eller for den sags skyld for at streame tv, så benytter de i stigende grad en af de efterhånden mange streamingtjenester, der er på markedet.

Det viser tal fra Slots- og Kulturstyrelsens nye specialrapport ”Streaming”, som er en del af styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, der udkommer hvert år.

Specialkonsulent Anders Sebastian Kauffeldt, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Danskerne har taget streamingtjenester som Netflix og HBO til sig i en sådan grad, at 62 procent af os nu streamer eksempelvis serier, film, tv og videoklip mindst én gang om ugen, og ofte streamer vi i mange timer ad gangen. Det er ret bemærkelsesværdigt, at 40 procent af de 19 til 34-årige fortæller, at de streamede indhold i mindst to timer, når de blev spurgt om, hvor lang tid de streamede dagen før. Samtidig viser tallene, at stadigt flere ældre er begyndt at streame tv, film og serier, selvom de dog streamer i kortere perioder ad gangen end de unge."

Streamingtjenester som for eksempel Netflix, DRTV, YouTube, ViaPlay og HBO fik i 2018 alle sammen flere danske brugere, hvilket også har været medvirkende til, at forbruget på streamingtjenester målt i kroner og øre er steget i årets løb.

Slots- og Kulturstyrelsens specialrapport ”Streaming” baserer sig blandt andet på tal fra Index Danmark/Gallup og Danmarks Statistik.

Læs specialrapporten ”Streaming”

Udpluk fra specialrapporten ”Streaming”

  • Flere danskere streamer: 62 procent af danskerne (12 år og ældre) streamede ugentligt eller oftere i 2018, hvilket er 6 procentpoint mere end i 2016. 
  • Næsten alle unge streamer: Blandt de 12 til 18-årige og de 19 til 34-årige streamede henholdsvis 95 procent og 94 procent ugentligt eller oftere i 2018. Andelene er noget mindre, men dog i vækst, blandt de ældre aldersgrupper. Eksempelvis steg andelen blandt de 34 til 55-årige fra 58 procent i 2016 til 67 procent i 2018.
  • Særligt de yngre streamer i lang tid ad gangen: I 2018 oplyste eksempelvis 40 procent af de 19 til 34-årige, at de havde streamet to timer eller mere, når de blev spurgt, hvor lang tid de havde streamet dagen før.
  • Streaming går frem, mens traditionelt tv går tilbage: Samtidig med en stigning i danskernes brug af streaming, går antallet af timer tilbragt foran tv-skærmen tilbage. Udviklingen er særligt udtalt blandt de yngre seere. Af tallene for 2018 fremgår det, at 36 procent af de 12 til 34-årige svarede nej til spørgsmålet, om de havde set tv i går. Det er et fald på 8 procentpoint i forhold til 2016. 
  • Stor forskel på tjenesterne: Der er store forskelle på tidsforbruget, når der ses på tværs af de tre mest udbredte tjenester YouTube, Netflix og DRTV. YouTube er den af de tre tjenester, der har flest besøg, men samtidig er det den tjeneste, der besøges i kortest tid ad gangen. Netflix har færre besøg end YouTube, men besøgene her varer i længere tid. DRTV har færrest besøg, men igen varer besøgene her væsentligt længere end besøg hos YouTube, men dog i noget kortere tid end besøg hos Netflix. 
  • Mange husstande har flere abonnementer: 53 procent af husstandene havde i 2018 abonnement på en eller flere af i alt seks streamingtjenester, der kan abonneres på særskilt, eksempelvis HBO, Netflix og ViaPlay. Det er 3 procentpoint mere end i 2017. 35 procent af de danske husstande havde i 2018 desuden abonnement på to eller flere af de seks streamingtjenester. 
  • Øget forbrug på streamingtjenester: En gennemsnitlig, dansk husstand brugte i 2017 584 kroner om året på streamingtjenester, hvor de i 2016 brugte 275 kroner. Dertil kommer det indirekte forbrug på streamingtjenester, som man har adgang til via tv- og teleabonnementer.
  • Store variationer i forbruget: Husstandenes gennemsnitslige forbrug varierer en del på tværs af de forskellige husstandstyper. Husstande med børn bruger væsentlig mere på streamingtjenester end gennemsnittet, mens husstande med ældre beboere bruger markant mindre. Eksempelvis brugte husstande med to voksne med børn i alt 1.116 kroner på streamingtjenester i 2017, mens husstande med to voksne, hvoraf den ene er over 60 år, kun brugte 215 kroner på streaming i samme periode. 

Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør løbende faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår.

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Mediespecialist Kasper Dalby, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 02. august 2022