Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2018 er klar

10.04.2019
Radio- og tv-nævnet er nu klar med årsberetningen for beretningsåret 2018.

Årsberetningen for 2018 fra Radio- og tv-nævnet er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

En del af nævnets arbejde i 2018 handlede om genudbud af tilladelser til såvel kommerciel som ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Til kommerciel lokalradio blev der udstedt tre yderligere programtilladelser, og til ikkekommerciel lokalradio blev der udstedt 23 yderligere programtilladelser. Programtilladelserne gælder frem til den 31. december 2027.

Første halvår af 2018 var derudover præget af henholdsvis udbuddet af den sjette jordbaserede FM-radiokanal og udbuddet af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT).

Bauer Media ApS fik tilladelsen til den sjette jordbaserede FM-radiokanal, som gælder frem til den 8. juli 2026, og Boxer TV A/S fik tilladelsen til jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, som gælder til den 30. juni 2030.

Radio- og tv-nævnet gennemførte desuden i efteråret 2018 genudbud af de ledige sendemuligheder i DAB Blok 3. Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet ansøgninger om i alt 46 programtilladelser fordelt på 8 områder. Da der ikke viste sig at være konkurrence til nogen af sendemulighederne, kunne nævnet udstede programtilladelser til alle ansøgninger til de respektive sendenet.

Nyt EU-direktiv om audiovisuelle medietjenester

Året har også været præget af revisionen af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS).

Nævnet har besvaret spørgsmål og spørgeskemaer, ligesom nævnet har deltaget i en del møder i organisationen ERGA, der blandt andet har til formål at bistå og rådgive EU-kommissionen på AMVS-området.

Med Det Europæiske Råds vedtagelse af det nye direktiv den 6. november 2018 med ikrafttrædelse den 17. december 2018 og med implementeringsfristen i dansk lovgivning senest den 19. september 2020, vil den kommende tid ligeledes være præget at dette arbejdet.

Radio- og tv-nævnet har også beskæftiget sig med flere sager om skjult reklame og sponsorering. Nævnet har blandt andet behandlet seks klager vedrørende overtrædelse af regler om placering af reklameblokke i forbindelse med dækningen af VM i ishockey sendt på TV 2 og TV 2 Sport. Nævnet fandt, at der var sket en overtrædelse af reglerne om placeringen af reklameblokke i sportsprogrammer.

Årsberetningen beskriver desuden Radio- og tv-nævnets øvrige virksomhed i 2018, herunder nævnets tilsyn med lokalradio- og tv-stationer og tildeling af tilskud til ikkekommerciel radio- og tv-stationer.

Årsberetningen udsendes hvert år i løbet af 1. halvdel af året, og beretningen hører til en af nævnets forpligtelser i henhold til forretningsordenen for Radio- og tv-nævnet.

<link file:75782>Læs årsberetningen

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent, cand.jur. Søren F. Jensen, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 17. januar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen