Indsatsområder for museumspuljerne fastlagt for 2019

29.04.2019
Slots- og Kulturstyrelsen åbner snart for de tre puljer, som de statslige og statsanerkendte museer kan søge om midler fra i 2019. Der er i år fokus på samlingsvaretagelse, erhvervelser og opkvalificering af forskerkompetencer.

Kulturminister Mette Bock har besluttet, hvordan de strategiske puljemidler skal bruges i 2019. Puljerne fordeler sig i år på følgende områder:

  • Pulje til samlingsvaretagelse, som har ansøgningsfrist den 11. september 2019
  • Pulje til opkvalificering af forskerkompetencer, som har ansøgningsfrist den 11. september 2019
  • Pulje til erhvervelser, som har løbende frist frem til den 2. december 2019.

Slots- og Kulturstyrelsen åbner for ansøgninger til de tre museumspuljer på styrelsens hjemmeside i løbet af de næste par uger, hvor man også vil kunne læse mere om de præcise krav, kriterier for at søge puljerne og den konkrete ansøgningsprocedure.

Der gives svar på hvilke ansøgninger, der kan imødekommes, i begyndelsen af november 2019 for de to puljer, hvor der er ansøgningsfrist den 11. september 2019.

<link omraader kulturinstitutioner museer tilskud-til-museer>Læs mere om uddelingen af de strategiske puljemidler og tidligere års uddelinger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

For samlingsvaretagelse:
Konsulent Hans-Henrik Landert, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

For erhvervelser:
Konsulent Karen M. Olsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

For forskningskompetencer:
Konsulent Rune Ottogreen Lundberg, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: tlf.: 22 61 19 95

Opdateret 17. januar 2020