Kulturministeriets Forskningsudvalg uddeler 20,5 millioner kroner til nye forskningsprojekter

14.09.2022
I alt 33 projekter inden for kultur- og idrætsområdet får i år bevilget penge fra Kulturministeriets Forskningspulje. Blandt projekterne er menstruation og p-pillers effekt på kvindelige atleters præstation, samt sproglige udfordringer i kommunale sagsbehandlingsforløb for sårbare unge.

Midlerne fra Kulturministeriets Forskningspulje går til forskningsprojekter på forskende institutioner, statsanerkendte museer og idrætsinstitutter.

Forperson for Kulturministeriets Forskningsudvalg Sara Muhr siger:

”Vi havde utroligt mange spændende og velskrevne ansøgninger i år, som vidner om en dyb og bred forskningskvalitet inden for Kulturministeriets område. Derudover glæder det mig især, at der er en stigende faglig og geografisk diversitet blandt modtagerne. Vi håber, at det kan være med til at udbrede puljen til nye forskningsområder og forskningssubjekter, og nå ud til et endnu et bredere publikum.”

Blandt modtagerne i år finder vi blandt andre Aarhus Universitet og Professionshøjskolen UCN Aalborg, som henholdsvis skal undersøge menstruation og p-pillers effekt på kvindelige atleters præstation samt hvordan idræt kan være med til at øge trivslen for børn med særlige behov i børnehavnen. 

Desuden er der støtte til Dansk Sprognævn, der skal forske i sproglige udfordringer i kommunale sagsbehandlingsforløb for danske sårbare unge. På museumsområdet får Museum Sydøstdanmark støtte til et projekt om Dansk Glasindustri efter 1950 og Museum Lolland til et projekt om økonomi og økologi på Lolland-Falster i forhistorisk tid. 

Om Kulturministeriets Forskningspulje

De 20,5 millioner kroner er fordelt efter en prioriteret indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg. De ni medlemmer i Kulturministeriets Forskningsudvalg repræsenterer tilsammen en alsidig forskningsfaglig indsigt inden for idrætsområdet og kulturområdet. 

Ud over at rådgive om uddelingen af Forskningspuljen er det desuden også udvalgets opgave at afgive indstillinger til Kulturministeriet om forskning og forskningspolitik.

Midlerne bliver i år tildelt i alt 33 projekter, som fordeler sig på de forskende institutioner under Kulturministeriet, idrætsområdet og de statsanerkendte museer.

Det er de forskende institutioner under Kulturministeriet, de statsanerkendte museer og idrætsforskende institutioner, som kan søge Kulturministeriets Forskningspulje. Næste ansøgningsrunde er i foråret 2023.

Se listen over modtagere af midler fra Kulturministeriets Forskningspulje

Læs mere om uddelingen af midler til forskning og Kulturministeriets Forskningsudvalg på Kulturministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Forperson for Kulturministeriets Forskningsudvalg Sara Muhr, telefon: 51 26 99 77
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 24. november 2022