Nerværksmøde: Funktionstømning af bymidten

I mange byer mister bykernen lidt efter lidt sine funktioner. De centrale indkøbsgaders detailhandel er under pres, og flere offentlige bygninger er blevet til overs. Hvad sker der med de tomme bygninger? Kan kulturarven spille en positiv rolle i udviklin

Assens er en velbevaret, attraktiv og hyggelig købstad, og byens historie kendetegnes ved en evne til at tilpasse sig nye idéer og nye tider - fra købstad til industriby til moderne by. I dag står Assens over for nye udfordringer og muligheder, og i kommunen arbejder man kontinuerligt på, at gøre den gamle købstad endnu mere attraktiv.

Den 11. april tog det kommunale netværk til Assens for at høste erfaringer og inspiration fra den vestfynske købstad.

Erfaringer fra Assens

Dagen startede i det gamle Ægpakkeriet, som ligger i den markante købmandsgård Plums Gård og bl.a. bruges til selskaber. Planlægger Anders Dam lagde fra land med en introduktion til Assens udvikling. Over tid er der udviklet mange planer i og omkring bymidten, men der manglede en tydelig retning og en rød tråd. Nu samler en ny strategisk udviklingsplan gamle planer og visioner og skaber et nyt lag i byens identitet.

Læs mere om Plums Gård hos VisitAssens

Planen er blevet til gennem massiv inddragelse af borgere, foreninger, erhvervsliv og politikere, og det langsigtede mål er at gøre Assens til dynamo for udvikling for hele kommunen. Processen har været lang og krævende, men til gengæld er der nu skabt et solidt politisk ejerskab og borgerengagement, pointerede Anders Dam.

I hovedtræk arbejder Assens Kommune med:

 • En kombination af strategisk udvikling og borgerdrevne forsøgsprojekter, som blandt andet et kulturstiforløb, en skulptursti og et kunstværksted.
  Læs mere om forsøgsprojektet
 • Et fysisk helhedsgreb, som vender byen mod vandet og udvikler den bynære havn.
 • Etablering af en ferieby og et landskabshotel i området omkring en række tidligere jordbassiner. Det skal styrke turismeindsatsen og gøre det muligt at opleve det vilde og unikke landskab tæt på bymidten.
 • Forkortelse og fortættelse af handelsgaden samt wayfinding

Se præsentationen af Erfaringer fra Assens

Indblik i Købstadsforummet

Marc Roar Hintze, formand for Assens Købstad Forening, fortalte, hvordan foreningen har haft en positiv indflydelse på udviklingen af byen. Foreningen arbejder ud fra tanken om, at byen rummer en række kvaliteter og potentialer, som kan udnyttes bedre, end de bliver i dag. Det langsigtede mål er +300 flere boliger på 10 år, at blive en katalysator for udvikling af bosætning, erhverv, turisme, fritid og ’det gode liv’ – og i sidste ende at gøre sig selv overflødig. Assens skal kunne selv, lyder devisen.

Læs mere om Assens Købstad Forening

En række arbejdsgrupper fokuserer bl.a. på at styrke bosætning, planlægning og infrastruktur, og man arbejder tæt sammen med politikere og embedsværk i kommunen. Assens Købstad Forening har også dannet en investeringsklub bestående af den del af lokalbefolkningen, der har midler til at investere i udviklingen af Assens by – ikke som sponsorer, men på almindelige forretningsvilkår. ”Vi vil ikke væk fra Korsbæk-mentaliteten, men vi vil have mere Mads Skjern,” sagde Marc Roar Hintze blandt andet.

Læs mere om investeringsklubben INVESTFYN

Se præsentationen fra Assens Købsstads Forening

Når kunst er med til at løfte bymidten

Inspiration udefra kom fra kunstneren Cai Ulrich von Platen, der står bag en række kunstudstillinger i Skærbæks tomme butikslokaler. I og omkring Skærbæk har en del aktive kunstnere bosat sig gennem årene, og dette potentiale skal bidrage til at gøre Skærbæks bymidte mere attraktiv. Med sit projekt tog Cai Ulrich von Platen afsæt i dogmet om ’det forhåndenværende søms princip’ og begyndte systematisk at fotografere og iagttage. Det førte til udstillingen ’Den udadvendte by’, som skulle vise, hvordan en udefrakommende ser på Skærbæk og byens borgere. Udstillingen blev første skridt i udviklingen af en ny kunststrategi, hvor kunst er med til at fremme en positiv udvikling.

Den kulturelle købstad

Med en byvandring v/museumsinspektør Ingrid Vatne, planlægger Anders Dam og chef hos Tobaksgården Lasse Tajmer fik netværksdeltagerne syn for sagn efter frokosten i Plums Gård. Deltagerne kom blandt andet forbi byens hovedgade og havn og så nærmere på velbevaret bygningsarv med nye funktioner. Heriblandt:

 • Tobaksgården, som er en tidligere tobaksfabrik, der i dag er kulturhus.
  Læs mere om Tobaksgården
 • Den lukkede sukkerfabrik, der udgør de fysiske rammer for Arena Assens, PULSEN og Assens Kommunes nye rådhus.
  Læs mere om sukkerfabrikken
 • Arena Assens består af nybyggeri og ombygning af den tidligere saftstation. Udenomsarealet mellem rådhuset og Arena Assens er et 30.000 m2 stort udendørsområde, hvor kommunens borgere og turister kan få pulsen op eller ned.
  Læs mere om Arena Assens
 • Og ikke mindst gik vejen forbi den stemningsfulde have ved Ernsts Samling og byens to aktive værfter.
  Læs mere om Ernsts Samling

Samarbejdet mellem det kommercielle og kulturarven

Ribe har lang erfaring med at bruge kulturarven til at tiltrække mennesker og turister. Britt Steffensen Nielsen, strategichef v/Ribe Byferie Resort fortalte om samarbejdet mellem erhverv og museum, der har skabt grobund for at udnytte kulturarven på kulturarvens vilkår.

Ribe Byferie ligger blot 500 meter fra domkirken og drives ud fra visionen om, at man ikke selv skal kunne det hele, men i stedet koordinere med og skabe synergi til lokalsamfundets andre aktører. Kongstanken er, at kvaliteten og autenticiteten skal være i højsædet, og at man skal være tro over for historien, sagde hun blandt andet. I Ribe nyder turismen bl.a. godt af den aktive og mere end 100 år gamle turist- og bevaringsforening, som har sørget for, at byen i dag har over 100 fredede bygninger. Dermed kan man tilbyde et langtidsholdbart ’produkt’, som gæsterne vender tilbage til. På spørgsmålet om, hvad der skal til for at holde niveauet i en historisk by, pointerede Britt Steffensen Nielsen vigtigheden af at have en præcis designmanual med guidelines for, hvad man kan - og især - hvad man ikke kan gøre i bymiljøet.

Polymeren – slip kræfterne løs

Dagen sluttede med et veloplagt oplæg fra Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune. Hun fortalte historien om Polymeren i Årslev, der har forstærket livet i den samlende bymidte i Årslev/Sdr. Nærå, og ført foreninger sammen, som ikke tidligere har haft noget med hinanden at gøre. Den lukkede polymerfabrik er i dag en kulturel legeplads, hvor kultur- og foreningsliv kan spire, og iværksættere kan bo billigt til leje. Her er højt til loftet og albuerum, og Polymeren huser derfor alverdens former for aktiviteter drevet af blandt andet ildsjæle.

Læs om Polymeren

Polymeren ses som et vartegn på kommunens stærke sammenhold og er en fastholdelse af byens historie og kulturarv. Stort set alle 10.000 m2 er i dag i spil, og håbet er, at regnskabet balancerer fra 2020.

Se præsentationen af Polymeren

Opdateret 29. april 2019