I dag udbetales mere end 185 millioner kroner i bibliotekspenge

19.05.2022
Når Slots- og Kulturstyrelsen i dag udbetaler bibliotekspenge, går 19,5 millioner kroner til bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger. Det er 2,5 procentpoint mere end sidste år og understøtter målet om en stabil og forudsigelig fordeling af bibliotekspenge mellem fysiske og digitale bøger.

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler i dag bibliotekspenge til 10.338 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets folkebiblioteker, bibliotekernes digitale udlånstjenester og folkeskolens pædagogiske læringscentre. 

En ny bekendtgørelse, der netop er trådt i kraft, sikrer forudsigeligheden i den del af bibliotekspengene, som udbetales for e-bøger og netlydbøger i år. 

Annette Bach, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Dette års fordeling af bibliotekspenge stod til at blive påvirket af corona-nedlukning, da nedlukningerne af bibliotekerne har ført til flere digitale udlån og færre fysiske udlån. Det ville have givet en stor stigning i den digitale andel af bibliotekspengene og dermed også en nedgang i udbetalinger for fysiske bøger.

Derfor sker årets uddeling efter en ny bekendtgørelse, der sikrer en vis forudsigelighed i den del af bibliotekspengene, som udbetales for e-bøger og netlydbøger.”

Sådan fordeler bibliotekspengene sig i 2022

Samlet set får modtagerne i gennemsnit udbetalt 17.943 kroner i bibliotekspenge, og det højeste beløb udbetalt er på 708.149 kroner. Modtagerne af bibliotekspenge er i aldersspændet mellem 19 og 104 år, og gennemsnitsalderen er 62 år

Ud af de 10.338 forfattere, der får bibliotekspenge for bøger i 2022, får 5.575 personer midler udbetalt for e-bøger og netlydbøger. Det er 362 flere personer end sidste år. Ser man nærmere på fordelingen af bibliotekspenge mellem de fysiske og de digitale bøger, udbetales der i gennemsnit 16.059 kroner for fysiske bøger og 1.865 kroner for digitale bøger.

Figuren nedenfor viser, hvordan bibliotekspengene i 2022 fordeler sig i forhold til de fysiske bogtyper (bøger og lydbøger) og digitale bogtyper (e-bøger og netlydbøger).

Se liste over modtagere af bibliotekspenge i 2022 (pdf)

Fakta om udbetalingen af bibliotekspenge

Bibliotekspengene udbetales en gang om året og udregnes i en fysisk og en digital del. På finansloven for 2022 er der afsat 185,5 millioner kroner til bibliotekspenge for bøger, heraf går 10,5 % til bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger. 

Der er udbetalt bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger siden 2018. De første fire år var fordelingen fastlagt på forhånd, og fra 2022 var det planen, at fordelingen skulle ske dynamisk baseret på udlånstallene. Med den nye bekendtgørelse sikres forudsigelighed i fordelingen af bibliotekspenge mellem henholdsvis digitale bøger og fysiske udlån.

Læs mere om årets udbetaling af bibliotekspenge

Læs mere om omlægningen og bekendtgørelsen i nyhed fra Kulturministeriet

Yderligere oplysninger:

Kommunikationskonsulent Marie Starup, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 19. maj 2022