I dag udbetales bibliotekspenge for musik og lyd

22.03.2022
OBS! Grundet en teknisk fejl udbetales Bibliotekspengene for Musik og lyd den 23. marts 2022. Slots- og Kulturstyrelsen beklager fejlen. Musikere og indlæsere modtager i dag en udbetaling for det seneste års udlån af deres musik og lyd på landets biblioteker.

Bibliotekspengene for musik og lyd går til skabende og udøvende kunstnere, der har cd'er, grammofonplader og andre såkaldt fysiske lydbærende materialer stående til udlån på folkebiblioteker og folkeskolernes pædagogiske læringscentre. Bibliotekspengene for musik og lyd går også til indlæsere af lydbøger og netlydbøger. 

I år er der afsat 6.336.948 kroner til bibliotekspenge for musik og lyd –  heraf går fem procent af beløbet til indlæsere af netlydbøger, som er tilgængelige via eReolen og Nota.

Puljen til fysiske udgivelser er på 6.020.100,60 kr., og fordeles på i alt 2.099 personer.
Til netlydbøger er der afsat 316.847,40 kr., som fordeler sig  på i alt 133 personer.

Se liste over samtlige modtagere (pdf)

Fakta om ordningen

Bibliotekspenge for musik og lyd udbetales af Slots- og Kulturstyrelsen én gang om året via en bevilling på finansloven. I år udbetaler vi i alt 6.336.948 kroner til 2.232 personer.  

Formålet er at støtte skabende og udøvende kunstnere, samt indlæsere af lydbøger, hvis værker stilles til rådighed på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolernes pædagogiske læringscentre.

Læs mere om Bibliotekspenge for musik og lyd

Yderligere oplysninger

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 25. marts 2022