Her er årets Top 10 over arkæologiske fund

27.12.2023
Årets Top 10 byder blandt andet på sandflugtsdækkede spor af ritualer fra bronzealderen, en guldtrold fra jernalderen og en ødekirke med flere hundrede begravelser fra middelalderen.

Arkæologerne på landets museer har igen i år haft travlt med undersøge og sikre sporene af vores fælles fortid forud for det store antal jord- og anlægsarbejder, der er resultat af en fortsat høj aktivitet i bygge- og anlægsbranchen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i samarbejde med museerne præsentere årets Top 10 over markante fund og resultater af naturvidenskabelige undersøgelser, der er kommet frem ved arkæologiske undersøgelser rundt omkring i landet i 2023.

De arkæologiske undersøgelser er primært sket forud for anlægsarbejder, og er en afgørende kilde til ny viden, der år for år udbygger vores viden om vores forfædres liv, ritualer og død.

Vicedirektør Sidsel Nordengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Vi har igen i år set en stor variation i de fund, museerne har gjort. Hvert enkelt fund fra oldtid og middelalder giver os et unikt indblik i væsentlige aspekter af menneskers liv, bolig, infrastruktur, produktion og metalhåndværk, ritualer og gravskikke. Hver især udgør de en brik i det samlede billede af, hvordan fortidens mennesker levede i vores land.”

Top 10 i ikke-prioriteret rækkefølge

 • Guldtrolden fra Guldhullet på Bornholm (Bornholms Museum)
 • Heste, grise, køer og får i Hygind Bæk (Museum Odense)
 • Nørregade 6 i Horsens fortæller mere end 700 års byhistorie (Horsens Museum)
 • Ikke alle veje fører til Rom – et stenlagt vejstykke fra jernalderen på Sydsjælland (Museum Sydøstdanmark)
 • 440 grave ved Virklund Ødekirke vidner om gravskikke og nøjsomme levevilkår (Museum Silkeborg)
 • En imponerende jernaldergravplads ved Bellinge Fælled (Museum Odense)
 • Laus landsby genfundet ved Vejen (Museet Sønderskov – Arkæologi Sydvestjylland)
 • En stor østjysk jernudvindingsplads (Museum Skanderborg)
 • Hvad sandet gemte – spor af bronzealderens ritualer (Nordjyske Museer)
 • Grøn energi giver også arkæologisk gevinst (Museum Østjylland)

Særlige fund fra oldtid og middelalder

Årets Top 10 indeholder fund fra både oldtid og middelalder fra store dele af landet. Ved Stouby nord for Randers er der fundet spor af forsvundne gravhøje fra bondestenalderen og bronzealderen. Interessante spor af bronzealderens ritualer med kogegruber og flintofre er fundet i Hammer i Vodskov lige nord for Aalborg.

Jernalderen er velrepræsenteret på årets liste med en mystisk guldtrold fra Bornholm, interessante dyreofre i Hygind Bæk på Vestfyn, dele af en sjælden og velbevaret, stenbygget vej ved Udby på Sydsjælland, en imponerende gravplads ved Bellinge Fælled nær Odense samt spor af omfattende jernudvinding i Gram ved Skanderborg.

Nær Vejen i Sydjylland dukkede en forsvundet landsby frem, der har sine rødder i den sene vikingetid og strækker sig ind i middelalderen. Stednavnet Lausbøl vidner om, at landsbyen formentligt er grundlagt af en Lau eller Laus.

Fra middelalderen stammer også fundet af mere end 440 begravelser ved en nedlagt stenkirke i Virklund syd for Silkeborg, og på Nørregade 6 i Horsens har bygningsarkæologiske undersøgelser i forbindelse med et restaureringsprojekt af et bindingsværkshus givet et detaljeret indblik i byens middelalderbebyggelse og dens udvikling.

Fakta om Top 10

For at komme i betragtning til Top 10 er det en betingelse, at fundet er fremkommet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye, naturvidenskabelige resultater i det forgangne år.

Der skal også være tale om et fund, der tilfører betydelig, ny viden til arkæologien og vores viden om fortiden. Top 10 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af museernes egne indberetninger af fund. Listen angiver fundene i vilkårlig rækkefølge.

Læs de spændende historier om alle 10 fund

Hent pressefotos fra de 10 fund 

Yderligere oplysninger

Museernes kontaktpersoner – se kontaktoplysninger under de respektive fund på listen nedenfor. Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 2261 1995

 • Guldtrolden fra Guldhullet på Bornholm (Bornholms Museum)
  Jens Berthold, jeb@remove-this.bornholmsmuseum.dk, 2750 2646
  René Laursen, rl@remove-this.bornholmsmuseum.dk
 • Heste, grise, køer og får i Hygind Bæk (Museum Odense)
  Udgravningsleder Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør, ph.d., Museum Odense, mbhe@remove-this.odense.dk, tlf. 2090 1318
 • Nørregade 6 i Horsens fortæller mere end 700 års byhistorie (Horsens Museum)
  Afdelingsleder Lone Seeberg, muslsj@remove-this.horsens.dk, tlf. 3056 4037, eller museumsinspektør Lars Pagh, muslp@remove-this.horsens.dk, tlf. 3056 4162
 • Ikke alle veje fører til Rom – et stenlagt vejstykke fra jernalderen på Sydsjælland (Museum Sydøstdanmark)
  Daglig leder af udgravningen, Museumsinspektør Jonas Christensen, jc@remove-this.museerne.dk, tlf. 3024 1755.
 • 440 grave ved Virklund Ødekirke vidner om gravskikke og nøjsomme levevilkår (Museum Silkeborg)
  Museumsinspektør Kirsten Nellemann Nielsen, KNN@remove-this.museumsilkeborg.dk, tlf.: 2979 5503 eller 2345 5839
 • En imponerende jernaldergravplads ved Bellinge Fælled (Museum Odense)
  Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard, kpr@remove-this.odense.dk, tlf. 2488 1911
 • Laus landsby genfundet ved Vejen (Museet Sønderskov – Arkæologi Sydvestjylland)
  Museumsinspektør Martin Egelund Poulsen, MEP@remove-this.sonderskov.dk, tlf: 2077 0529
 • En stor østjysk jernudvindingsplads (Museum Skanderborg)
  Museumsinspektør, Leder af arkæologisk afdeling, Ejvind Hertz, ehz@remove-this.museumskanderborg.dk, tlf. 2371 7292
 • Hvad sandet gemte – spor af bronzealderens ritualer (Nordjyske Museer)
  Arkæolog og museumsinspektør Karen Povlsen, karen.povlsen@remove-this.aalborg.dk, tlf. 2519 7438
 • Grøn energi giver også arkæologisk gevinst (Museum Østjylland)
  Daglig leder af udgravningen, arkæolog Mikkel Hedegaard Mandrup, mhb@remove-this.museumoj.dk, tlf. 2447 8404.
Opdateret 27. december 2023