Første undersøgelse fra nyt Tech-center giver indblik i danskernes opfattelse af den offentlige samtale online

06.02.2024
Center for sociale medier, tech og demokrati er klar med dets første undersøgelse.

I en ny undersøgelse ’Danskernes holdning til den demokratiske samtale på online platforme’ har det nyetablerede Center for sociale medier, tech og demokrati spurgt ind til danskernes opfattelse af – og holdning til – forskellige opmærksomhedspunkter ved deres tilstedeværelse på online platforme. Herunder den offentlige samtale, indholdsmoderation samt mis- og desinformation.

Undersøgelsen peger på, at danskerne oplever en række udfordringer og bekymringer på netop disse punkter. Bl.a. udtrykker knap to ud af tre af de adspurgte bekymring for, at de får et skævt billede af aktuelle begivenheder i Danmark, når det indhold de præsenteres for online er bestemt af algoritmer. Samtidig er to ud af tre også bekymrede for, at udbredelsen af mis- og desinformation skævvrider det billede.

Derudover viser undersøgelsen også at:

  • knap tre ud af fire af de adspurgte danskere er enten enige eller overvejende enige i, at offentlige samtaler på online platforme er præget af en hård tone.
  • to ud af tre enten er enige eller overvejende enige i at samtalerne er polariserende.
  • tre ud af fem er enten enige eller overvejende enige i, at det bidrager til en god offentlig debat online, at platforme sletter eller modererer hadefulde opslag.
  • knap hver tredje af de adspurgte danskere angiver, at de tror, at mis- og desinformation i meget høj grad eller i høj grad påvirker demokratiske valg i Danmark.

’Danskernes holdning til den demokratiske samtale på online platforme’ er den første undersøgelse fra Center for sociale medier, tech og demokrati, og dermed centrets første vidensbidrag til at understøtte og kvalificere debatten om tech og demokrati.

Formålet med denne første undersøgelse er at afdække danskerne holdninger på en række områder, som kan fungere som afsæt for yderligere undersøgelser. Centret har bl.a. igangsat en større, uvildig undersøgelse, der skal undersøge tech-giganternes effekt på demokrati, trivsel og sammenhængskraften i Danmark.

Om undersøgelsen ’Danskernes holdning til den demokratiske samtale på online platforme’

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i perioden den 12.-18. december 2023 af analyseinstituttet Verian. Spørgeskemaet er besvaret digitalt af 1101 respondenter i alderen 18-92 år som stammer fra Verians online surveypanel. Data er vægtet således, at analyserne er repræsentative for den voksne danske befolkning, hvad angår køn, alder, uddannelse, region og partivalg ved seneste folketingsvalg.

Læs hele undersøgelsen her

Om Center for sociale medier, tech og demokrati

Center for sociale medier, tech og demokrati er etableret som en del af Medieaftalen 2023-2026. Centret har til opgave at bidrage med viden om brugernes mentale trivsel, om tech-giganternes betydning og konsekvenser for danske medier, og om hvilken indvirkning spredning af mis- og desinformation på digitale platforme har på den demokratiske samtale.

Læs mere om Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati her

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 05. februar 2024