Ydby Hede - højgruppe

 
Ydby Hede, der ligger ud mod Skibsted Fjord i det sydlige Thy, byder på den største koncentration af gravhøje i Danmark. Hele 32 høje er der bygget på selve heden. En fredning af området allerede i 1916 giver en unik mulighed for at se et ganske uberørt hedelandskab, som det har set ud i flere hundrede år.

Oplev ved Ydby Hede

  • Smeltevand som arkitekt. Under sidste istid var Thy dækket af et tykt lag is. Da isen smeltede, sørgede de enorme vandmasser for at danne det bakkede landskab, man i dag ser i området ved Ydby Hede.
  • Det fredede kulturlandskab. Allerede i 1916 købte og fredede en gruppe lokale borgere Ydby Hede. Området står altså i dag, som det har gjort ikke alene de seneste 100 år, men nok nærmere flere tusinde år. Man kan således få et indblik i det miljø, som man levede i i bondestenalderen og bronzealderen.
  • Oldtidskirkegården. På Ydby Hede ligger der 32 gravhøje i forskellige størrelser. De største er alle bygget i den tidlige bronzealder (1700-1100 f.Kr.). Gravhøjene ligger så tæt, at man kalder området for ’Oldtidskirkegården’. I området omkring Ydby Hede er der desuden fundet omkring 50 yderligere gravhøje.
  • Offer for skattejægere. Det er ikke alle gravhøjene, der er navngivet, men en af højene i området har dog fået navnet Kløvenhøj. Navnet kommer af højens udseende, da der for over 100 år siden blev gravet en kløft i toppen af højen. Man ved ikke, hvem der har gravet den, men det har med stor sandsynlighed været gravrøvere, der har været på togt i håb om at finde de forhistoriske gravgaver.
  • Hulveje gennem heden. I landskabet kan man også se de oldgamle veje, der nærmest som grøfter pløjer sig gennem lyngen. Disse hulveje, som de kaldes, er skabt ved, at man i generationer har færdedes på de samme veje og stier, så man med tiden har slidt en fure i landskabet. Vejene er sandsynligvis lige så gamle som gravhøjene.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Man kan nå frem til gravhøjene på flere måder. Kør evt. ind ad grusvejen ved siden af gården på Kammergårdsvej 34, 7760 Hurup, Thy. Der er skiltning ved grusvejen. Efter 350 m er der en parkeringsplads. Alternativt kan man parkere ved holdepladsen ved Kløvenhøjvej, 7760 Hurup, Thy.

Ved parkeringspladserne er der opsat informationstavler, der også viser vandreruter.

Kort over området