Illerup Ådal - krigsbytteoffer

 
Lokaliteten, hvor et af de meget kendte store våbenofferfund fra jernalderen er gjort. Tusindvis af ofrede og delvist ødelagt våben, hesteudstyr, personligt udstyr mv. er udgravet siden 1950’erne. I dag er en del lagt under vand igen.

Den store ådal, som strækker sig ud til Mossø indeholder tilsyneladende flere forskellige helligsteder fra jernalder og senest er der igangsat undersøgelser ved Alken Enge længere vestpå, hvor mange hundrede skeletter er fundet.

Oplev ved Illerup Ådal

  • Den hellige sø. Flere steder i den lange ådal/sø fandt offerhandlinger sted.
  • Fortællingen om en ufredens tid. Omkring år 200 angreb en 1000 mand stor hær. Efter genstandene at dømme kom den fra det nuværende Norge. Men i perioden frem til 500 kan vi følge sporerne efter hyppige kamphandlinger her og flere andre steder i Jylland pga. de ofrede våben.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Illerup ligger ved Skanderborg og nås nemt af motorvejen. Man kan komme ned til offerstedet og naturstien fra rastepladsen Fuglsang vest (hvis man kommer fra nord) eller man kan køre ud af Låsbyvej fra Skanderborg til Forlev Mølle, hvor en ny anlagt P-plads angiver starten på ruten fra ådalens modsatte side. Der er bro over ådalen, så man kan følge stien som en rundtur.

Kort over Illerup Ådal