Donbæk - gravmonumenter

 
Det bakkede landskab syd for Frederikshavn gemmer på mange spor efter de folk, der fra den første halvdel af jernalderen og over 1000 år frem beboede bakkeskråningen ved Donbæk ned mod Bangsbo Å, der dengang var sejlbar. Bopladser, marker og gravhøje fortæller om, hvordan livet – og døden – var for knap 2000 år siden.

Oplev ved Donbæk

  • Markskel. Se, om du kan spotte de små volde af jord og sten, der blev etableret i løbet af jernalderen, og som nu er en del af underskoven i området. Specielt lige nord for Borgbjerg-gravhøjen er der gode muligheder for at finde de små volde, der er opstået, når bønderne har ryddet deres marker for sten og ukrudt og smidt dette i skellene mellem markerne.
  • Gravhøje. Donbæk-gravpladsen udgøres af 62 små og store gravhøje fra jernalderen. De største høje er ældst og stammer fra århundrederne før år 0. Den typiske gravskik var på dette tidspunkt at brænde den afdøde og begrave vedkommendes aske i en urne sammen med eventuelle gravgaver.
  • Borgbjerg. Den største gravhøj i området er Borgbjerg, der måler 21 meter i diameter, og som er fem meter høj. Højen har været brugt til talrige begravelser gennem tiden, og hver gang er højen blevet lidt større. Den rigeste grav i højen var en stensat kiste med træplanker i bunden og med store dæksten over. At dømme efter den guldarmring, som vedkommende blev begravet med, har der muligvis været tale om en afdød høvding eller lignende.
  • Jernalder-kældre. Man har endnu ikke fundet de huse, som jernalder-bønderne boede i ved Donbæk. Men syd for gravpladsen har man fundet nogle stenbyggede ’kældre’, som har været brugt som forrådskamre til opmagasinering af eksempelvis korn.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Donbæk ligger ved Vrangbækvej mellem Frederikshavn og Gærum. Følg skiltene, der viser frem til parkeringspladsen, og gå de sidste godt 100 meter ad markvejen op i skoven, hvor Borgbjerg ligger. Nærmeste adresse er Vrangbækvej 95, 9900 Frederikshavn.

Kort over området