Hvordan giver vi børn og unge lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter? Invitation til praksislaboratorium

05.05.2022
Som en del af initiativet ”Grib Engagementet” har 42 kommuner igangsat modelforsøg om, hvordan flere børn og unge får mulighed for og lyst til at deltage i kunst- og kulturlivet. På den baggrund inviterer Slots- og Kulturstyrelsen til praksislaboratorium og erfaringsudveksling den 22. juni 2022.

På praksislaboratoriet vil omdrejningspunktet være det tværfaglige samarbejde i udviklingen af nye kunstpædagogiske praksisser, der kan øge børn og unges mulighed for og lyst til deltage i kunstneriske aktiviteter i hverdagen. Her vil de kommuner, der har igangsat eller afsluttet modelforsøg fra Grib Engagementet dele deres foreløbige erfaringer fra initiativet og sammen med de øvrige deltagere udforske og reflektere over, hvordan institutioner og aktører på tværs af fagområder kan samarbejde om den udvikling.

Dagens program byder desuden på oplæg om, hvad der virker og ikke virker, når flere børn og unge skal have mulighed for at opleve glæden ved at udtrykke sig inden for fx musik, billedkunst og drama. Alle deltagere får dagen igennem mulighed for at dele og reflektere over egne kunstpædagogiske praksisser. Det sker bl.a., når der bliver afholdt break-outs, hvor deltagerne sammen deler og udforsker tværfaglige tilgange til kunstneriske aktiviteter for forskellige målgrupper af børn og unge. 

Dagen bliver afsluttet med en debat om, hvordan vi fremadrettet kan skabe en bedre adgang og deltagelse for flere børn og unge.

Praksislaboratoriet henvender sig til medarbejdere og ledere inden for dagtilbud, grundskoler, fritidsordninger, fritidsklubber, ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, musik- og kulturskoler, folkeoplysende aktører, kommunale forvaltninger og andre aktører, som spiller en aktiv rolle for børn og unges kunstneriske aktiviteter.

Tid og sted

Praksislaboratoriet finder sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København, onsdag den 22. juni fra kl. 10.00 til 16.00. Det er gratis at deltage, men der opkræves et gebyr på 300 kr. fra udeblevne deltagere. 

Da tværfaglighed er temaet for laboratoriet, bliver pladserne fordelt under hensyn til at tilstræbe en lige fordeling af repræsentanter fra de forskellige typer af aktører i feltet omkring børn og unge. 

Læs programmet og tilmeld dig praksislaboratoriet

Fakta om Grib Engagementet

Der er på finansloven afsat 20 millioner kroner i både 2021 og 2022 til Grib Engagementet, som er et nationalt initiativ. Initiativet er en del af regeringens ambition om, at flere børn og unge skal kunne deltage i kunstneriske aktiviteter.

Slots- og Kulturstyrelsen har gennem Grib Engagementet støttet i alt 27 modelforsøg i 2021 og 2022. Alle modelforsøgene er kommunalt forankrede og har flere samarbejdspartnere, der alle fokuserer på at udvikle kunstneriske aktiviteter, der retter sig mod børn og unge i alderen 0 til 24 år. 

Læs mere om initiativet Grib Engagementet og de støttede modelforsøg

Yderligere oplysninger:

Musikskolekonsulent Niels Græsholm, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 33 95 42 00
Børne- og ungekonsulent Mia Nadia Lippert, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon tlf. 22 61 19 95 

Opdateret 05. maj 2022