Undersøgelse giver ny viden om børn og unges møde med kunstneriske aktiviteter

13.06.2022
Mere fokus på relationsarbejde, fleksible deltagerformer og tværfagligt samarbejde i det kunstneriske arbejde med børn og unge. Midtvejsevaluering om initiativet ”Grib Engagementet” viser nye veje til at tiltrække og engagere nye målgrupper blandt børn og unge.

Midtvejsevalueringen er udarbejdet af ph.d. Kim Boeskov fra Rytmisk Musikkonservatorium og evaluerer tretten modelforsøg og deres tværfaglige samarbejde om at skabe nemmere adgang og fremme børn og unges lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter. 

Ph.d. Kim Boeskov siger om undersøgelsen:
”Evalueringen peger på, at det relationsarbejde, der foregår i og omkring de kunstneriske aktiviteter, har stor betydning i forhold til at styrke børn og unges adgang til kunstnerisk udfoldelse. Vi kan se, at der er et stort potentiale i at arbejde med mere åbne og uformelle aktiviteter, der indeholder mange forskellige muligheder for deltagelse, så børn og unge kan engagere sig på de måder, der passer dem. Vi kan også se, at når der opbygges en fælles praksis på tværs af institutioner og aktører forløses det store potentiale, der findes i mellemrummene – til gavn og glæde for de børn og unge, der får flere og nye muligheder for at engagere sig i kunstneriske aktiviteter”.

Modelforsøg bidrager til midtvejsevalueringen

De enkelte modelforsøg, som deltager i Grib Engagementet, er forpligtede til at samle op på de erfaringer, der kommer undervejs i projekterne. Modelforsøgene opstiller selv en række antagelser, der angiver, hvad de forventer vil virke i netop deres forsøg. Når modelforsøgene efterfølgende evaluerer på antagelserne, undersøger de imidlertid ikke blot, om indsatsen virker, men hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. 

Når anden runde af modelforsøgene er afsluttet i 2022, bliver der udarbejdet en afsluttende rapport, som bygger videre på erfaringerne fra midtvejsevalueringen, og som samler op på hele initiativet. Den afsluttende rapport forventes publiceret i begyndelsen af 2023.

Læs midtvejsevalueringen

Fakta om Grib Engagementet

I 2021 og 2022 har Grib Engagementet støttet 27 modelforsøg med i alt 40 mio. kr. Forsøgene, som er kommunalt forankrede med flere samarbejdspartnere, fokuserer på at udvikle kunstneriske aktiviteter, der retter sig mod børn og unge i alderen 0 til 24 år, der ikke i forvejen deltager i kunstneriske aktiviteter. 
Initiativet er nationalt, og er en del af regeringens ambition om, at flere børn og unge skal kunne deltage i kunstneriske aktiviteter.

Evalueringen og erfaringerne fra forsøgene drøftes med interesserede fagfolk på et fuldt booket praksislaboratorium d. 22. juni 2022 i Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om initiativet Grib Engagementet og de støttede modelforsøg

Yderligere oplysninger:

Musikskolekonsulent Niels Græsholm, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 33 95 42 00
Børne- og ungekonsulent Mia Nadia Lippert, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon, tlf. 22 61 19 95

Opdateret 07. september 2022