Statsbesøg i Tyskland med tætpakket kulturprogram begynder i dag

10.11.2021
H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen og flere af regeringens ministre indleder i dag et firedages statsbesøg i Tyskland, hvor programmet i høj grad står i kulturens tegn i både Berlin og München.

Musik, litteratur, arkitektur og smykkekunst er bare nogle af de kulturelle oplevelser, der venter H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen, når de i dag indleder et firedages statsbesøg i Tyskland. 

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Kulturen binder Danmark og Tyskland sammen på tværs af grænsen. For mig som kulturminister er det en stor glæde at deltage i statsbesøget, som giver os anledning til at inspirere og lære af hinanden. Besøget kommer til at berøre mange facetter - musiklivet, arkitektur, litteratur og ikke mindst vores fælles historie, hvor vi under statsbesøget sætter fokus på de tyskere, der var på flugt under 2. verdenskrig. Derudover er jeg overbevist om, at de vigtige aftaler, der bliver indgået under statsbesøget, vil give dansk kulturliv et endnu bedre springbræt til vores naboland og også videre ud i verden.”

Dronningen og Kronprinsen er inviteret til Tyskland af den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier, og statsbesøget begynder i Berlin. Efter to dage i hovedstaden fortsætter Dronningen til Tysklands tredjestørste by München, som er hovedstaden i delstaten Bayern, hvor anden del af statsbesøget finder sted. 

Nye samarbejder skaber kulturoplevelse

I forbindelse med statsbesøget ser en række nye samarbejder, der har til formål at knytte de kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland endnu tættere sammen, dagens lys.  

Statens Kunstfond og Realdania arbejder sammen med det internationalt anerkendte udstillingssted for formidling af moderne arkitektur og bydesign, ”Aedes Architekturforum”, om at afholde et seminar om fremtidens boligformer. Baggrunden for seminaret er Kunstfondens og Realdanias projekt ”Boliglaboratorium”. 

Statens Kunstfond og Realdania har støttet seminaret med 160.0000 kroner og Udenrigsministeriet og Kulturministeriet har bevilliget 80.000 kroner til gennemførelse af seminaret, der får besøg af Kronprinsen. 

Det nye dansk/tyske udvekslingssamarbejde ”NEUSTART” vil i 2022 sætte fokus på dansk/tysk musik i byerne Hamborg, Aarhus, Berlin og København. Startskuddet til ”NEUSTART” bliver et større networking- og koncertarrangement, hvor danske og tyske musikbranchefolk møder hinanden for at skabe nye partnerskaber. Kronprinsen deltager i arrangementet i forbindelse med statsbesøget.

”NEUSTART” har et samlet budget på 2,5 millioner kroner, og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har givet 1 million kroner i tilskud. Andre bidrag kommer fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, Trade Council Denmark, Creative Denmark og flere tyske partnere. 

Fokus på musik og litteratur

En ny fireårig samarbejdsaftale mellem Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik og koncertsalen Pierre Boulez Saal i Berlin skal skabe nye muligheder for, at udøvende kunstnere tilknyttet den danske musikscene bliver præsenteret for et tysk såvel som et internationalt publikum. 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik har i første omgang øremærket 200.000 kroner til aftalen, der skal gå til de skabende kunstneres honorarer i forbindelse med bestillinger af ny, dansk kompositionsmusik til uropførelser i Pierre Boulez Saal. Derudover bakker Kulturministeriet og Udenrigsministeriet op om aftalen med et tilskud på 200.000 kroner. Dronningen besøger Pierre Boulez Saal og vil også overvære musikalske indslag af studerende fra musikkonservatoriet Barenboim-Said Akademiet. 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur har sammen med blandt andre Literaturhaus Berlin, danske lektorer og oversættere af dansk litteratur i Tyskland lagt et program med fokus på litteratur under statsbesøget. I Literaturhaus Berlin vil der være et seminar for lektorer med en række faglige oplæg, da de skal være med til at udvikle undervisning i dansk på tyske universiteter. 

Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur har støttet projektet med 75.000 kroner hver. Dronningen besøger Literaturhaus Berlin og deltager desuden i afsløringen af en mindeplade for den danske forfatter Herman Bang.  

Flygtninge, Thorvaldsen og smykkekunst

Et nyt samarbejde mellem Vardemuseernes nye ”FLUGT – Refugee museum of Denmark” og det nye Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung får besøg af Dronningen, Kronprinsen og præsident Frank-Walter Steinmeier. ”FLUGT – Refugee museum of Denmark”, som man snart kan besøge i Oksbøl, har modtaget 10 millioner kroner i støtte af Tyskland, hvilket vidner om landets interesse i at få formidlet historien om de mere end 200.000 civile tyskere, der flygtede til Danmark i 1945. 

Die Glyptothek i München markerer det netop afsluttede 250-års jubilæum for den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen, og som en del af det danske statsbesøg aflægger Dronningen om fredagen besøg på museet. Siden 2017 har universitetsforskere og museumsfolk fra både København og München arbejdet tæt sammen om at kaste nyt lys på Thorvaldsens værker med afsæt i et flerårigt forsknings- og formidlingsprojekt om billedhuggerens portrætskulptur. 

Statens Kunstfond og Kunstakademiet, Akademie der Bildenden Künste, i München lancerer nu i fællesskab et pilot-stipendiat, som skal gå til professionelle, danske smykkekunstnere. Den første modtager er smykkekunstneren Marie-Louise Kristensen, som er uddannet ved Institut for Ædelmetal (KEA, 2000-04). Lanceringen af stipendiet finder sted i München om lørdagen under overværelse af Dronningen.  

Læs mere om statsbesøget og de kulturelle tiltag 

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse om statsbesøget

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Søren Krogh, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00 
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 10. november 2021